Peter Jeppsson, vice vd
Foto: Henrik Montgomery/TT

Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv: ”Vi står för överenskommelsen om etableringsjobben”

Publicerat av Anders Carlsson

Arbetsgivarna, fackföreningarna och regeringen tog förra året ett gemensamt ansvar för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för nyanlända. Den överenskommelsen står kvar, slår Svenskt Näringsliv fast.

I Januariavtaletss 73-punktsprogram är etableringsjobben en viktig del. De skapades hösten 2017, i efterdyningarna av den stora migrationsvågen 2015, då arbetsmarknadens parter tillsammans med den dåvarande regeringen gjorde en gemensam avsiktsförklaring. Ambitionen är att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden, främst genom en rejäl minskning av företagens kostnader för att ge företagen möjlighet att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa.

– Det är mycket angeläget att vi öppnar arbetsmarknaden för de nyanlända, säger Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv.

Den nya blocköverskridande regeringen har nu öppnat för en utveckling av delar i överenskommelsen om etableringsjobben.

– Det är de fria att göra. Vi står för den överenskommelse som finns och ser inga förutsättningar för att göra förändringar mellan parterna, fortsätter Peter Jeppsson.

En av de frågor som har diskuterats är att etableringsjobben ska kunna användas även av företag som inte har kollektivavtal, något som Peter Jeppsson inte ser som särskilt dramatiskt.

– Vi förhandlar för våra medlemmar och de har kollektivavtal. Sedan ska vi vara medvetna om att det i många små företag finns goda förutsättningar för att ta in nya medarbetare. Att de i vissa fall saknar kollektivavtal gör dem inte till sämre företag.

– När det gäller bemanningsföretagens roll kring etableringsjobben krävs en fortsatt diskussion för att lösa en del frågor som uppstår.

– Vi har goda förhoppningar om att överenskommelsen kring etableringsjobben ska komma på plats och att de ska nå målsättningen att skapa minst 10 000 nya jobb, som kanske till och med är i underkant.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2019-02-04 - 16:32  #Arbetslöshet #Etableringsanställningar #Integration