WEB_INRIKES
Foto: Maja Suslin/TT

Svenskt Näringsliv: LO:s utbildningsjobb missar de mest utsatta

Utbildning kombinerat med jobb och lägre lönekostnader. Så ska fler personer komma in på arbetsmarknaden, enligt ett LO-förslag. Men LO missar de allra mest utsatta, menar Svenskt Näringsliv. "Återigen visar LO att de utesluter den grupp som allra mest behöver den här typen av reformer", säger Carola Lemne, vd.

Tudelningen på arbetsmarknaden ökar och vissa grupper hamnar allt längre från arbetsmarknaden. Att få nyanlända och personer med låga kvalifikationer i arbete är en av Sveriges största utmaningar just nu.

Med anledning av det kallade LO till presskonferens för att presentera en ny modell för etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på utrikes födda. LO:s förslag kallas utbildningsjobb.

– Läget är ganska akut. Vi ser att i stor utsträckning går många runt i olika system utan komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt glöder svenska arbetsmarknaden. Jag har aldrig upplevt en så stor efterfrågan på arbetskraft som idag, i alla branscher. Det som hindrar är bristen på kompetent arbetskraft, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.

Modellen med utbildningsjobb går ut på att personer med låga kvalifikationer ska kombinera arbete och utbildning tills de kommit i kapp kunskapsmässigt. Den enskilda individen har ett eget ansvar att bygga upp med utbildning vid sidan av jobbet, betonar Karl-Petter Thorwaldsson. Modellen föreslås innebära en lägre lönekostnad för arbetsgivaren under en tidsbegränsad tid samt ett generöst studiestödssystem, vilket alltså även ställer krav på staten.

– Tanken är att du får lön när du arbetar och studiestöd när du studerar, säger Therese Guovelin, förste vice ordförande LO.

Utbildningsjobben beräknas beröra uppskattningsvis 50 000 människor. Jobbformen gäller arbetslösa personer som är mellan 25 till 45 år och som har genomfört grundskolan men ändå saknar tillräcklig utbildningsnivå. Människor under 40 år utan fullgjord grundskoleutbildning hänvisas till skolbänken. LO föreslår obligatorisk skolplikt för dessa.

I rapporten skriver LO: ”Som parter på arbetsmarknaden kan LO-förbunden inte bära ansvar för att underlätta etablering för den grupp som saknar grundskola. Stat och kommun bär ansvaret och behöver fullt ut ta det”.

LO:s förslag är otillräckliga, enligt Svenskt Näringsliv.

– Det pågår redan diskussioner i många branscher om att skapa förutsättningar för utvidgade YA-jobb, vilket i praktiken är det LO föreslår. Det har bitvis gått trögt så vi välkomnar att LOs ledning ställer sig bakom dessa. Alla förbund inom Svenskt Näringsliv är redo att medverka till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, säger Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.

Hon fortsätter:

– Återigen visar dock LO att de utesluter den grupp som allra mest behöver den här typen av reformer, dvs de som inte har en färdig grundskoleutbildning. Svenskt Näringsliv har vid upprepade tillfällen påpekat att det krävs mer för att dessa personer ska få en chans in på arbetsmarknaden. Det blev idag uppenbart att Ylva Johansson inte kan fortsätta gömma sig bakom parterna i denna fråga, eftersom LO saknar kraft och vilja att samla sig bakom verkningsfulla reformer för dem som behöver det allra mest.

LO avvisar förslag på enklare jobb. Enligt LO-ekonomen Torbjörn Hållö finns det tre potentiella val att göra just nu för att komma till bukt med den ökade tudelningen.

– Det första valet är sänkta löner i nivå med produktiviteten. Det förespråkas av vissa, men inte av LO. Det andra valet handlar om subventioner, vilket till viss del är vägvalet som gjorts i Sverige. Det kan vara bra i vissa fall, men måste riktas till rätt grupper. Vi efterfrågar vägval tre, som innebär att vi stärker kunskaper och färdigheter så att man når upp till den produktivitet som krävs, säger han.

– Det här är ett försök att skaka liv i förhandlingarna mellan parterna, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Publicerad av Redaktör den 2017-03-06 - 13:08  #Avtalsrörelse