Logo
Logo
Nyhet26 oktober 2020 - 16:10

Svenskt Näringsliv: Hellre överenskommelsen än LAS-utredningen

Hellre parternas överenskommelse än LAS-utredningen, men hellre LAS-utredningen än ingenting alls. Så kan Svenskt Näringslivs inställning till hur arbetet med en förändrad arbetsrätt ska gå vidare. ”Riksdagens partier har nu att välja vilket förslag som ska bli verklighet”, säger vice vd Mattias Dahl.

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringslivs vice vd Mattias DahlFoto: Sören Andersson

– Arbetsmarknaden har förändrats i grunden sedan 70-talet. Trots det är spelreglerna i LAS i princip desamma som under 70-talet. Detta gynnar ingen, konstaterar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl i samband med att organisationen lämnar in remissvar på LAS-utredningen.

Utredningen, som genomfördes av Gudmund Toijer på uppdrag av regeringen, presenterades i början av sommaren. Bland förslagen finns förändringar i turordningsreglerna, utökade krav på arbetsgivare vid kompetensutveckling och förändringar vid uppsägning av personliga skäl.

– Toijerutredningen tog endast sikte på en begränsad del av regelverket på arbetsmarknaden. Förslagen rör därför endast delar av problemen på arbetsmarknaden. En del av förslagen i utredningen är bra, en del mindre bra, menar Mattias Dahl, men säger samtidigt att sammantaget väger de positiva delarna över.

Men det finns ett alternativt till lösning som Mattias Dahl menar är bättre.

Nyligen kom Svenskt Näringsliv och PTK, som organiserar ungefär 900 000 privatanställda tjänstemän, överens om hur de vill att arbetsrätten ska förändras. Och även om LO valde att säga nej, har flera fackförbund i efterhand öppnat för hela eller delar av överenskommelsen. Bland annat har Saco, som företräder ungefär 700 000 akademiker, tydliggjort att de föredrar partsöverenskommelsen framför LAS-utredningen. Och även LO-förbund, som till exempel IF Metall, menar att det finns delar av överenskommelsen som är bra.

Mattias Dahl säger att överenskommelsen på ett ”omfattande, positivt och kraftfullt sätt förbättrar villkoren för företag och anställda” och vill hellre se att förslagen i den blir verklighet än att förslagen i LAS-utredningen blir det.

– Riksdagens partier har nu att välja vilket förslag som ska bli verklighet. Vi ser gärna att innehållet i överenskommelsen läggs till grund för lagstiftning. Om regering och riksdag slutligen anser att denna överenskommelse inte kan ligga till grund för lagstiftning så måste utredningens förslag införas senast den 1 januari 2022, säger han och fortsätter:

– Oavsett vilket så är det avgörande att det sker snabbt och att förändringarna blir verklighet under innevarande mandatperiod.

Utredningens förslag

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.
Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”. Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.

Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist