Logo
Logo
Nyhet24 mars 2020 - 11:03

Svenskt Näringsliv föreslår 200 miljarder för att rädda företagen

"Det nya Corona-viruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Därför föreslår organisationen nu ett brett räddningspaket för företag och jobb.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke
"Skattepengar från företagen måste återföras för att det ska finnas företag som kan betala skatt i framtiden", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.Foto: Henrik Montgomery/TT

41 procent av de svenska företagen räknar med att varsla om uppsägningar eller har redan gjort det. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel, som gjordes under veckan. Samma enkät visar att 53 procent av företagen lever med finansierings- eller likviditetsproblem. Mer än hälften räknar med att de klarar sig i max två månader, om de inte får hjälp i form av kapitaltillskott.

– Det är skrämmande siffror, säger Jan-Olof Jacke.

– Det som händer nu händer med en hastighet som vi inte hade kunnat förutsäga, fortsätter han.

Jan-Olof Jacke vill nu se kraftfulla åtgärder som snabbt når de företag som kämpar för att överleva och för att behålla sina medarbetare.

– Det gäller inte minst många små och medelstora företag, säger Jan-Olof Jacke.

Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor. Förslaget innehåller ett antal punkter som alla på olika sätt handlar om att med statens hjälp stärka företagen ekonomiskt.

– Skattepengar från företagen måste återföras för att det ska finnas företag som kan betala skatt i framtiden, avslutar Jan-Olof Jacke.

Fakta: Svenskt Näringslivs förslag i korthet

Stärkt system för korttidspermittering

Korttidspermittering har visat sig vara ett träffsäkert system. Möjligheten att använda systemet bör därför förstärkas. Det ska vara möjligt att minska sysselsättningen ner till noll procent. Företagens andel av den totala lönekostnaden bör minska i samma grad som minskningen av arbetstiden.

Räddningsersättning vid omsättningsfall

Företag som fått minskad omsättning med minst 40 procent ska få ersättning för vissa fasta utgifter, exempelvis hyra. Ersättningen kan uppgå till 25-80 procent av kostnaderna men högst 90 miljoner kronor per verksamhet under perioden mars, april och maj.

Tillfälligt slopade arbetsgivavgifter och egenavgifter för alla företag

För att motverka de ekonomiska effekterna av krisen slopas arbetsgivaravgiften upp till ett tak på tre miljoner kronor under tre månader. Det kommer att ge många små och medelstora företag en betydande kostnadslättnad.

Likviditet ut till företagen - sänkt ränta vid anstånd med skatteinbetalningar och statliga kreditgarantier

Många företag har drabbats av likviditetsproblem. Möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar är en bra åtgärd men regeringen måste korrigera räntenivån till högst 1,25 procent. Därtill föreslås en statlig bankgaranti som innebär att bankerna kan låna ut pengar till fler företag men dela risken med staten. De 500 miljarder kronor som Riksbanken meddelat att den kommer att låna ut via bankerna riskerar annars att inte komma till användning.

Ytterligare åtgärder riktade till de allra minsta företagen

Den omständigheten att familjeföretag enligt lagens utformning inte kan omfattas av korttidsarbete medför att de därmed inte kan få del av de kostnadslättnader som andra företag genom korttidsarbetessystemet kan få. En sådan särbehandling är varken tillfredsställande eller påkallad. Åtgärder bör vidtas så att dessa företag kan få del av motsvarande likviditetsförbättringar.

Säkra varurörligheten inom EU

Regeringen måste agera för att säkerställa att den fria rörligheten för varor fungerar på EU:s inre marknad. De exportrestriktioner av medicinsk utrustning som har införts av exempelvis Frankrike och Tyskland är inte acceptabla.

Källa: Svenskt Näringsliv.

#Coronakrisen#Konjunktur#Politik#Skatt#Coronakrisen
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist