Logo
Logo
Nyhet1 november 2020 - 12:11

Svenskt Näringsliv: ”Ett svårsmält märke”

”Det kommer att bli extremt svårt för många företag att klara av denna kostnadsökning”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl om industrins överenskommelse om ett märke på 5,4 procent över 29 månader.

Mattias Dahl
Foto: Sören Andersson

– Nivån på märket är svår att smälta. Den är högre än förra gången för drygt tre år sedan då Sverige befann sig i en högkonjunktur. Idag är Sverige mitt i en pågående global pandemi där tiotusentals företag kämpar för sin överlevnad och framtiden är oviss. 

Det säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl efter att organisationen under söndagen beslutade att industrins avtal om en kostnadsökning på 5,4 procent över den kommande 29 månaderna ska vara normerande för övrig arbetsmarknad.

– Det kommer att bli extremt svårt för många företag att klara av denna kostnadsökning, fortsätter han.

Sedan pandemin slog till ha över 100 000 förlorat jobbet, många av dem unga eller födda i ett annat land.

– Det vilar ett mycket stort ansvar på parterna på arbetsmarknaden att bidra till att öppna dörrar in till arbetsmarknaden för dessa människor. Att fler arbetar gör Sverige starkt och är bra för alla, både ekonomiskt och socialt, säger Mattias Dahl.

Men han konstaterar att trots massiva statliga stödåtgärder har många företag svårt att klara sig.

– Den kostnadsökning som märket innebär kommer försvåra återhämtningen för många företag, säger han.

Samtidigt menar Mattias Dahl att industriavtalet och den normering som följer av det har tjänat Sverige väl.

– Vårt välstånd bygger på att vi kan sälja och köpa varor och tjänster från andra länder. Det märke som industrin nu etablerat får inte överskridas, säger han.

#Avtalsrörelse#Coronakrisen#Industriavtalet#Avtalsrörelse#Coronakrisen#Mattias Dahl#Industriavtalet#Svenskt Näringsliv
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist