AMN_7-4
Foto: TT

Svenska teknikföretag bromsar in

Publicerat av Daniel Mellwing

Bilindustrin går bra, men andra teknikbranscher har det fortsatt tufft, visar Teknikföretagens konjunkturprognos som presenterades i dag. Exempelvis har telekomindustrin aviserat om neddragningar. ”Här kan vi räkna med stora exportbortfall, och också en minskad sysselsättning”, kommenterar Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

Teknikföretagens konjunkturprognos bedömer att produktionen ökar med 3 procent 2016, men förväntas bli oförändrad nästa år. Det är en nedrevidering från förra prognosen.

Samtidigt visar rapporten att de internationella tillväxtförutsättningarna för teknikindustrin i Sverige inte ser särskilt gynnsamma ut. Teknikföretagen har en metod att mäta tillväxten på teknikindustrins 50 största exportmarknader, som de kallar den handelsviktade BNP-tillväxten. Den begränsas till 1,7 procent 2016, och förväntas bara öka marginellt till 1,8 procent nästa år. Det innebär att siffran för sjätte året i rad hamnar under 2 procent.

Tillväxten dämpas inte minst av en svag utveckling i EU-länderna och av att Kina fortsätter att vara en skugga av sitt forna jag, enligt rapporten.

Men det är stora kontraster mellan olika delbranscher. Fordonsindustrin har visat hög tillväxt första halvåret, även om den bromsat in en del den senaste tiden på grund av modellbyten och produktionsomställningar inom bilindustrin. Andra branscher har det fortsatt tufft, betonar Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

– Tittar vi fram på 2017 ser vi väldigt stora skillnader i förutsättningar mellan olika branscher. Bilindustrin tror vi kommer tillbaka och ger ett betydande bidrag till produktionen inom teknikindustrin också nästa år. Å andra sidan så är de aviserade neddragningarna inom telekomsektorn något som kommer att gå i rakt motsatt riktning. Här kan vi räkna med stora exportbortfall, och också en minskad sysselsättning, säger han i en kommentar.

De övriga delbranscherna går som sagt trögt, betonar Anders Rune.

– Vi räknar med att vi får en fortsatt mycket begränsad tillväxt för detaljvaror, maskiner, elmaskiner. Där räknar vi med att vi får en tillväxt mellan 1-2 procent, säger han.

Sammantaget är Teknikföretagens bedömning att den samlade produktionen stagnerar under 2017. Anställda ökar något i år, men väntas minska under nästa år.

Konjunkturinstitutet har tidigare uttryckt att kommande avtalsrörelse kommer att ske i högkonjunktur. Deras konjunkturbarometer för oktober pekar på att industriföretagen räknar med att öka produktionskapaciteten de närmaste månaderna och att produktionsplanerna har justerats upp rejält.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-11-10 - 21:29  #Avtalsrörelse #Konjunktur