sedlar
Foto: TT

Svenska skatter driver bort jobbskapare

Publicerat av Daniel Mellwing

På flera områden är de svenska entreprenörsskatterna en konkurrensnackdel, och inte alls det tillväxtverktyg som det skulle kunna vara, enligt forskaren Pontus Braunerhjelm. Framtidens jobb och tillväxt står på spel om inte entreprenörskapet stimuleras, menar han.

Sverige befinner sig i en allt mer globaliserad miljö, inte minst när det gäller skatter. Det måste beaktas i skattepolitiken, betonade Pontus Braunerhjelm, professor vid KTH och forskningsledare på Entreprenörskapsforum, när rapporten Skatterna och Entreprenörskapet nyligen presenterades under ett seminarium.

– När det gäller bolagsskatterna har det varit en konkurrens mellan länder under rätt många år. Sverige har anpassat sig väl, det har funnits beredskap från politiskt håll för att se till att svensk bolagsskatt inte avviker för mycket från vår omvärld, sade han.

Däremot ser det inte lika bra ut på andra områden, exempelvis när det gäller skattesatser på kapitalinkomster. Föreslagna förändringar i 3:12-utredningen riskerar att försämra skattemiljön, och förslaget om beskattning av personaloptioner är otillräckligt, enligt rapporten. Dessutom varnas för att marginalskatten är högre än i andra länder.

På flera områden är de svenska skatterna en konkurrensnackdel, och inte alls det tillväxtverktyg som det skulle kunna vara, enligt Pontus Braunerhjelm. Framtidens jobb och tillväxt står på spel om inte entreprenörskapet stimuleras, menar han.

– Nästan alla nya jobb kommer i små och medelstora företag. De allra största företagen är duktiga på att rationalisera, men de är inga sysselsättningsmaskiner. Därför är entreprenörer och småföretag extra viktiga, de skapar sysselsättningstillfällen i Sverige, sade han.

Skattetrycket har sjunkit något de senaste 10-15 åren, men ligger fortfarande högt jämfört med andra länder, vilket hämmar entreprenörskap och nyföretagande, betonade Pontus Braunerhjelm.

– Teknik, kunskap, talang, investeringar och kapital är basen för tillväxt och välstånd. Men i en skattemiljö som avviker från andra länder är dessa produktionsfaktorer rörliga. Risken på sikt är att vi förlorar företag och skattebaser, sade han.

Många företagare i Sverige har låga tillväxtambitioner, varnade Arvid Malm, doktorand Entreprenörskapsforum. Magnus Henreksson, professor och vd för Institutet för näringslivsforskning påpekade att många aktörer behövs för att bygga framgångsrikt företag. Förutom entreprenören så behöver nyckelpersoner med olika specialistkompetenser rekryteras och sedan måste det hela finansieras.

– Det är väldigt ovanligt att man som Ingvar Kamprad kan självinvestera hela vägen till att man har 200 000 anställda och är en av världens rikaste personer. Ofta handlar det ju om negativt kassaflöde under lång tid och nej hos banken, vilket gör att man måste få in externt kapital, sade han.

Men att ordna finansiering är inte det lättaste, speciellt inte i tidiga faser. Magnus Henreksson vill därför att mer av sparandet i Sverige ska kanaliseras till den entreprenörsdrivna sektorn, snarare än till bankernas fondprodukter.

– Det måste naturligtvis finnas ett sparande i samhället, men det är rationellt om sparandet hamnar i unga entreprenörsdrivna företag. Hamnar det någon annanstans, på Shanghaibörsen eller så, ger det kanske pensionärer bra avkastning. Men det hjälper ju inte till att bygga entreprenörskap och tillväxt i Sverige, sade han.

– Det borde vara lika förmånligt att sätta in pengar i entreprenörsbolag som på storbankernas investeringskonton, sade han.

En rad aktörer och kompetenser måste alltså samverka för att entreprenörskapet ska funka. Därför är det naturligt att de som vågar göra en sådan resa får dela på kapitalvärdet om bolaget lyckas, betonade Magnus Henreksson. Men riktigt så funkar det inte i dag.

– I Sverige har grundare av bolag ett bra läge. Däremot behövs det en vettigare personaloptionsbeskattning, så att även nyckelpersoner kan få sin beskärda del av kapitalvärdet i framtiden, sade han.

Leif Jakobsson, statssekreterare Finansdepartementet, betonade att företagande är viktigt för Sverige och regeringen. Men samtidigt påpekade han att klyftorna i samhället växer.

– Då kan det bli lite futtigt att prata om villkoren för en entreprenör, sade han och lade till.

– Optionsbeskattningen är egentligen en främmande fågel, men regeringen har ändå sagt att avsteg på området kan innebära något positivt, som i slutändan kan öka tillväxten. Men systemet måste utformas så att det träffar rätt och inte brett, sade han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2017-02-27 - 18:14  #Företagsamhet #Skatt