tillverkningsindustri
Foto: Vahid Salemi/TT

Svenska jobb fortsätter flytta utomlands

Publicerat av Daniel Mellwing

Ett av tre företag i Sverige har flyttat verksamhet till utlandet under de senaste fem åren, enligt en ny rapport av fackförbundet Unionen. Studien visar även att vart fjärde företag har planer på att flytta verksamhet utomlands inom fem år. Viss återflytt sker, men inte alls i samma utsträckning.

Trenden att företag i Sverige flyttar utomlands verkar hålla i sig, enligt Unionens nya rapport ”Jobbflytt över gränserna” som bygger på svar från Unionens egna klubbar runt om i landet. De senaste fem åren har en tredjedel av företagen flyttat verksamhet från Sverige till utlandet. Studien visar även att vart fjärde företag har planer på att flytta verksamhet utomlands under de kommande fem åren.

Om företaget är utlandsägt eller har huvudkontoret utomlands är en flytt från Sverige ännu vanligare.

– Uppåt varannan klubb uppgav då att företaget hade flyttat verksamhet utomlands, sade Emma Tjärnback, rapportförfattare och utredare på Unionen, under ett seminarium.

Det är inte bara jobb inom industri och tillverkning som flyttar ut. Jobbflytten rör även typiska tjänstemannajobb, enligt Emma Tjärnback.

– Forskning, utveckling och stödtjänster inom it-, ekonomi- och personaladministration flyttas ofta utomlands, sade hon.

Motiven och drivkrafterna bakom en flytt handlar framför allt om att minska arbetskraftskostnaderna, oavsett om det gäller tillverkning, forskning eller stödtjänster. Att de svenska arbetskostnaderna ligger högre än i de flesta andra länder visar bland annat Teknikföretagen i en färsk rapport . Men även strategiska beslut av företagsledningen är ett vanligt skäl för att flytta verksamhet, betonade Emma Tjärnback.

– Det kan vara lite diffust vad som menas med ett strategiskt beslut, det kan ju också vara kostnadsrelaterat, sade hon.

När det gäller forskning och utveckling är närhet till andra funktioner inom företaget också viktigt, betonade hon.

– Flyttar man ut produktionen så flyttar forskningen ofta efter, sade hon.

Men det går inte bara åt ett håll, företagen flyttar också tillbaka verksamhet, visar rapporten.

– Vi frågade våra klubbar om företagen har flyttat tillbaka verksamhet de senaste fem åren och det var inte en jättestor andel, men i alla fall sammanlagt 12 procent, sade hon.

Enligt rapporten är målet med en flytt bland annat att säkra annan verksamhet i Sverige, kunna fokusera mer på kvalificerad verksamhet och få tillgång till nya marknader och sänka kostnaderna. Men en jobbflytt kan också vara problematisk och leda till högre totalkostnader än företagen först har räknat med, betonade Emma Tjärback.

– Våra klubbar vittnar om en hel del kommunikationsproblem. Språkförbistringar är vanligt, inte minst när det gäller flytt av stödfunktioner. Det händer också att företagen underskattar tiden det tar att genomföra en flytt, det kan bli kvalitetsproblem, längre ledtider och minskad flexibilitet. I slutändan kan kunder och företagets renommé påverkas, sade hon.

– En flytt är en komplex process, som ofta underskattas, sade Martin Grauers, partner reLean.

Niklas Nordström, ordförande Business Sweden, menade att utvecklingen måste tas på allvar.

– Det krävs en kraftsamling i Sverige för att vi inte ska ha ett utflöde av verksamheter och jobb. Har företagen väl lämnat så är det otroligt svårt att få dem tillbaka, sade han.

Jakob Lund, kommunikationsdirektör på AstraZeneca i Sverige, betonade att företaget ständigt står inför beslut kring flytt eller inte. Ofta är besluten av strategisk karaktär, snarare än något annat, menade han.

– Det är egentligen en kontinuerlig process. Vi har flyttat tjänster, tillverkning och forskning utomlands, men även flyttat tillbaka verksamheter. Kompetensnivån i Sverige är hög men löneläget kan man diskutera, sade han.

Läs mer:

Svensk produktion flyttar österut

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-11-01 - 22:05  #Lön