Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande
Foto: Claudio Bresciani/TT

Svenska facken överkörda om EU:s minimilöner

Publicerat av TT

De svenska facken åkte på stryk i frågan om lagstadgade EU-löner. "Minimilöner riskerar ge både ett golv och ett tak och det blir politikerna som bestämmer våra löner", säger LO:s förste vice ordförande Therese Guovelin.

Moderorganisationen Europafacket körde med en förkrossande majoritet över de svenska och skandinaviska facken i frågan om lagstadgade minimilöner på EU-nivå. I sitt svar till EU-kommissionen beslutade Europafacket att ge tummen upp till förslaget att införa någon form av lagstadgade minimilöner.

Svenska fack och arbetsgivare liksom regeringen vill inte ha minimilöner på EU-nivå, utan agerar för att få fortsätta med kollektivavtal där fack och arbetsgivare i förhandlingar reglerar löner utan politisk påverkan.

Solidaritet

Gärna högre löner för de som tjänar minst i EU-länderna, men tvingande lagstiftning är fel väg att gå, resonerar de svenska fackliga paraplyorganisationerna LO, TCO och Saco. Framför allt är det facken i EU:s östligare stater som vill ha lagstadgade minimilöner, enligt Guovelin. Deras lägsta löner har tappat rejält eftersom de har svag kollektivavtalsmodell, enligt LO.

TT: Borde inte de svenska facken ställa upp solidariskt för dem?
– Problemet som vi ser det är att det behövs höjas löner, men det här är fel väg att gå, för om du politiskt sätter löner så beror det också på det politiska läget. Det är inget som säger att de inte kan sänka minimilönerna, säger Therese Guovelin.

Ger inte upp

Lagstadgade minimilöner riskerar också att sänka det allmänna löneläget för svenska löntagare. En minimilön kan komma att bli både ett golv och ett tak, enligt LO.

– Risken är också att det urholkar den svenska kollektivavtalsmodellen, och arbetsgivarna blir kanske inte så intresserade att teckna avtal, säger Guovelin.

Rättsligt tror hon att det blir svårt för Sverige att få undantag från ett EU-direktiv. Däremot hoppas hon på att få gehör för att lagstiftning kring löner bryter mot EU:s grunder.

Även om det ser mörkt ut ger de svenska facken inte upp. Frågan är långt ifrån förlorad, beslutsprocessen sker i flera steg.

– Jag tror ändå på att vi kommer att ha ett stort inflytande på vad som kommer ut i slutändan, säger Guovelin.

TT

Publicerad av TT den 2020-02-25 - 11:44  #Politik #Svenska modellen #Kollektivavtal #Lönebildning