AMN_JS1
Foto: Sören Andersson / TT

Svenska arbetskraftskostnader högre än i omvärlden

Publicerat av Daniel Mellwing

När industriföretagen ska besluta var i världen produktion ska ske är arbetskraftskostnaderna ofta en avgörande faktor. Därför är det oroande att ökningstakten för arbetskraftskostnaderna i Sverige under en lång tid har varit högre än i viktiga konkurrentländer, konstaterar Teknikföretagen i en ny rapport.

Under 2015 var ökningstakten för arbetskraftskostnaderna i Sverige 2,7 procent, medan den var 1,6 procent i Västeuropa och 1,8 procent i Euroområdet, enligt Eurostat. Femårsperioden dessförinnan var ökningstakten varje år omkring 0,5 procentenheter högre i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet. Även när man tittar tio år bakåt gäller samma trend.

Sammantaget har det här resulterat i ett högt svenskt kostnadsläge, trots att den svenska kronan just nu är förhållandevis svag, är slutsatsen i Teknikföretagens rapport. ”Vi måste återställa en rimlig kostnadsnivå i svensk industri”, sade Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen, i en intervju med Arbetsmarknadsnytt för cirka ett år sedan.

Att kostnadsnivån är hög, och att den svenska ökningstakten fortsätter att vara högre än i konkurrentländer, gör att Sverige riskerar att tappa i konkurrenskraft. Det är inte säkert att Sverige har fördelar som kan väga upp för det här, menar Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

– Företagens globala närvaro innebär att det inom ett och samma bolag i flera länder ofta finns likartade produktionsanläggningar – med jämförbar produktivitetsnivå. Arbetskraftskostnaderna är en av de viktigaste faktorerna i samband med bolagens beslut om var i världen produktion ska ske, säger han i en kommentar.

Under 2015 var kostnadsnivån i Sverige 11 procent högre än i euroområdet och 5 procent högre än i Västeuropa, enligt data från amerikanska Conference Board. Bara ett fåtal länder hade en högre kostnadsnivå, Schweiz, Norge, Danmark, Tyskland och Belgien. Vad gäller Tyskland, så har kostnadsläget tidigare legat under det svenska. Men en svagare svensk krona har gjort att det tyska kostnadsläget nu är något högre, enligt rapporten.

352 kronor per timme. Så mycket kostade en medarbetare i svensk tillverkningsindustri under 2015, enligt Conference Board. I Estland, där många svenska företag har en hel del verksamhet, är motsvarande kostnadsnivå 93 kronor per timme. Att företag med tillverkning i Sverige kan lockas av billigare arbetskraftskostnader någon annanstans är inget nytt. ”Företag med tillverkning i Sverige fortsätter att flytta ut produktion, framför allt till Baltikum, Östeuropa och Asien”, sade forskaren Anna Fredriksson, i en intervju med Arbetsmarknadsnytt för ett år sedan.

Ett industriföretag som anställer i Polen istället för Sverige kan för i princip samma kostnad få nio medarbetare istället för två, enligt Teknikföretagens rapport. Och i Indien och Kina kan arbetskraftskostnaden vara mindre en tiondel av vad den är i Sverige, även om statistiken där ibland kan vara dåligt uppdaterad. Dessutom kan kostnaden för kvalificerad arbetskraft vara högre i områden där det finns många multinationella företag.

Martin Linder, Unionens förbundsordförande, betonar dock att det går bra för Sverige, och att det ska komma de anställda till del.

– De anställda är företagens viktigaste resurs och bidrar till företagens vinster. Vi vill att alla medlemmar ska få ta del av kakan genom reallöneökningar som inte äventyrar konkurrenskraften, sade han nyligen i ett pressmeddelande.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2016-10-03 - 12:39  #Avtalsrörelse