Logo
Logo
Nyhet28 oktober 2015 - 10:10

Svensk produktion flyttar österut

Svensk produktion fortsätter att flytta utomlands, främst till Baltikum, Östeuropa och Asien, visar en undersökning som Montell & Partners har gjort i samarbete med Chalmers tekniska högskola. ”Det är framför allt billigare arbetskraftskostnader som lockar”, säger Anna Fredriksson, forskare och en av dem som har genomfört studien.

anna fredriksson
Foto: Linköpings universitet

I studien, som genomfördes för drygt ett år sedan, intervjuades 100 större företag med tillverkning i Sverige om var de planerar att placera sin produktion för Europamarknaden år 2020. Merparten av företagen svarade att de planerar att flytta delar av produktionen österut.

– Vi ser en fortsatt trend att svenska företag planerar att flytta ut produktion för Europamarknaden. Dels från Västeuropa till Östeuropa. Dels från Europa till Asien, säger Anna Fredriksson, numera forskare vid KTS-avdelning Linköpings Universitet, och en av dem som har genomfört studien.

Det här är inget nytt fenomen, betonar Anna Fredriksson. 2006 uppgav 30 procent av företagen att de flyttat ut produktion, och 2012 hade den siffran ökat till 36 procent.

– Trenden har inte vänt, utan verkar fortsätta till 2020. Företag med tillverkning i Sverige fortsätter att flytta ut produktion, framför allt till Baltikum, Östeuropa och Asien, säger hon.

Att företag flyttar ut produktion på det här sättet kan ha flera förklaringar. Företagen kanske vill ha billigare arbetskraft eller få tillgång till kompetens som är svår att hitta på hemmaplan. En annan förklaring skulle kunna vara att företagen vill komma närmare marknaden och sina kunder.

– Det är det dock inte frågan om här. Trenden är ju att företagen flyttar ut produktion till Asien, trots att de har kunderna i Europa. Enligt vår studie är det framför allt billigare arbetskraftskostnader som lockar, säger hon.

De största och mest internationella företagen är de som är mest benägna att flytta ut, enligt Anna Fredriksson. De som redan har flyttat ut delar av sin produktion är också mer villiga än andra att fortsätta utflyttningen.

– När stora företag behöver konsolidera produktionen kan enheter i Sverige ligga pyrt till. Trenden just nu är att nyare enheter i till exempel Östeuropa prioriteras, där lönekostnaderna inte är lika höga, säger hon.

Den här trenden kommer inte att bli lätt att vända, enligt Anna Fredriksson. Många enheter i Asien och Östeuropa är nybyggda och utrustade med ny produktionsutrustning. Företagen har med andra ord satsat pengar i anläggningarna som de ännu inte fått tillbaka. Att lägga ned dessa enheter kan därför vara dyrt, betonar hon.

– Produktionskostnaden behöver inte nödvändigtvis vara lägre i Asien än i Sverige. Men investeringarna där har redan gjorts, vilket gör att det kan vara motiverat för koncernen att lägga ned svenska enheter istället, säger hon.

Chefer som ansvarar för svenska produktionsenheter måste därför kämpa för att investeringarna hamnar i Sverige, betonar hon. Det är otroligt viktigt att vi börjar få till nya investeringar i svenska produktionsanläggningar.

– Annars är risken att vi släpar efter och att jobben försvinner från Sverige. Fabrikerna svälts ut helt enkelt, säger hon.

Sverige befinner sig i ett prekärt läge. Dels flyttar produktionen österut, dels flyttar få företag hem produktion till Sverige. Stora lönehöjningar i det här läget ger fart till argumenten att det är fördelaktigt att flytta produktionen österut, menar Anna Fredriksson. Det kan påverka svenska fabrikers internationella konkurrenskraft negativt.

Samtidigt menar hon att företagen ibland stirrar sig blinda på lönekostnaden och glömmer bort andra faktorer som påverkar. Svenska företag måste bli bättre på beslutsfattande, betonar hon.

– Det finns en tendens att företagen ibland fokuserar för mycket på lönekostnaden. Det finns många andra kostnader som också spelar roll, säger hon.

Att flytta ut produktionen utomlands är inte okomplicerat, det finns en rad risker och kostnader som företagen måste ha i beaktande, enligt Anna Fredriksson. Till exempel kan ledtiderna bli åtminstone 5-7 veckor längre om produktionen flyttar till Kina.

– Det innebär att företagen måste lägga beställningar minst en månad tidigare, vilket gör att de har sämre kunskap om vad kunderna vill ha. De tvingas öka säkerhetslagren, vilket leder till ökade lagerkostnader. Det blir en tröghet i systemet som gör att företaget blir mindre flexibelt, säger hon.

Daniel Mellwing Jakob Stenberg

Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist