Europaparlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Abir Alsahlani (C)
Foto: TT

Europaparlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Abir Al-Sahlani (C)

Svensk oro för minimilöner i EU

Publicerat av TT och Stina Bengtsson

Ingen fara för den svenska modellen, bedyrar EU-kommissionen. Ändå är den svenska oron stor när planerna för en obligatorisk minimilön nu börjar ta form.

Idén om en minimilön har ingått i löftena från nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyen ända sedan hon valdes i somras.

Nicolas Schmit

Nicolas Schmit

Foto: Karin Wesslén / TT

Ett första steg tas i Strasbourg under tisdagseftermiddagen då hennes arbetsmarknadskommissionär Nicolas Schmit formellt drar igång en första ”konsultation” med arbetsmarknadens parter. Processen går sedan vidare med ytterligare samtal under våren innan ett färdigt förslag läggs fram.

Lagstadgade minimilöner finns redan i merparten av EU:s medlemsländer, men enligt olika principer och med stora skillnader sinsemellan.

Enligt det som läckt ut på förhand väntas Schmit nu mana till en lösning där varje lands minimilön ska sättas till 60 procent av landets medianinkomst.

Norden tvekar

I Sverige är dock skepsisen stor. LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt varnat för planerna och ser dem som ett hot mot den ”svenska modellen”, där lönesättningen sker efter förhandlingar mellan fack och näringsliv.

Schmit har visserligen bedyrat att man inte vill ”förstöra, försvaga eller förändra” hur lönesättningen fungerar i Norden.

– Systemet som finns i många länder, främst i de nordiska länderna, kommer att tryggas helt absolut, lovade han bland annat i en debatt i Bryssel i början av december.

”Byxorna nere”

EU-parlamentsledamoten Tomas Tobé (M) hör tilltvivlarna.

– Problemet är att man inte kommer att kunna lämna garantier för det. Jag är dessutom orolig kring vad ett förslag i förlängningen kan innebära när det till exempel skulle hamna i domstol. Då är det mycket möjligt att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte kommer stå sig särskilt väl, säger Tobé.

Han anklagar den svenska regeringen för att ha krattat manegen för förslaget, via toppmötet om sociala frågor i Göteborg hösten 2017.

– Socialdemokraterna och Stefan Löfven är de som öppnade Pandoras ask med att ta fram den ”sociala pelaren”. Nu står man med byxorna neddragna och ser hur lagstiftning kommer på europeisk nivå, trots att man har lovat att så inte skulle ske, säger Tobé i Strasbourg.

 

Tomas Tobé får medhåll i sin oro från Centerpartiets Europaparlamentariker Air Al-Sahlani.

– Frågor som rör lönebildning och medlemsländernas rättstraditioner ska avgöras av de som direkt berörs, inte av Bryssels byråkrater, säger hon till Arbetsmarknadsnytt.

– Det är naivt av EU-kommissionen att tro att det här förslaget kommer få bort fattigdom och social utsatthet, avslutar Abir Al-Sahlani.

 

Fakta: Minimilöner i EU

För närvarande har 22 av EU:s medlemsländer en lagstadgad minimilön. Sverige, Danmark, Finland, Österrike, Cypern och Italien har andra modeller.

I rena pengar varierar minimilönerna mellan motsvarande drygt 3 000 kronor i Bulgarien till knappt 22 000 i Luxemburg. Jämför man med medianlönen i landet ligger i stället Spanien lägst med en minimilön på 41 procent, medan Frankrike ligger högst upp på 62 procent.

Källa: Eurostat, Ekonomifakta.se

TT Stina Bengtsson

Publicerad av TT och Stina Bengtsson den 2020-01-14 - 12:35  #Politik #Svenska modellen #Lönebildning