Logo
Logo
Nyhet15 december 2020 - 10:12

Svensk basindustri växer svagt 2021

Under 2021 förväntas förädlingsvärdet i basindustrin öka med en procent. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets fjärde konjunkturrapport. Organisationen räknar med att lättade restriktioner och en expansiv ekonomisk politik skapar gynnsammare förutsättningar. Men det kommer att gå långsamt.

Foto: TT

– Det faktum att stora produktionsvärden har försvunnit, företagens lönsamhet försämrats, investeringar minskat och arbetsmarknader har försvagats verkar självfallet återhållande på tillväxten. Dessutom är osäkerheten om den framtida utvecklingen stor och det hämmar både konsumtions- och investeringsviljan, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna, i en kommentar.

Gruvindustrin och sågverk har klarat sig bra under pandemin och stål- och metallindustrin har återhämtat sig efter ett ras i våras, visar rapporten. Ett problem har varit den starka kronan.

– I de branscher där det pågår strukturella förändringar är situationen fortsatt mörk. Under krisen har vi inte haft samma draghjälp av kronans växelkurs som vi tidigare haft. Tvärtom har kronkursen förstärkts och det har såklart haft en dämpande effekt på exportvärdena, säger Kerstin Hallsten i en kommentar.

Sammantaget bedömer Industriarbetsgivarna att BNP i Sverige faller med 3 procent i år för att sedan öka med 3 procent 2021.

#Konjunktur#Coronakrisen#Industriarbetsgivarna
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist