ROT
Foto: Hasse Holmberg/TT

Svartjobben ökar efter ROT-sänkningen

Publicerat av Daniel Mellwing

Sänkningen av ROT-avdraget från 50 till 30 procent för ett par år sedan har ökat benägenheten att köpa svarta hantverkstjänster, visar en ny undersökning där svenska väljare har intervjuats. Sex av tio anser att ROT-avdraget borde återställas. Att svartjobben ökar bekräftas av företag i branschen. "När vi besiktigar badrum upptäcker vi tyvärr att många har renoverat med svart arbetskraft", sa Mikael Elfvendahl, ägare i företaget Väsby Fukt, under ett seminarium.

När ROT-avdraget sänktes från 50 till 30 procent vid årsskiftet 2015/2016 var det många som sparkade bakut. Inte minst varnade företagen för att svartjobben skulle öka och att uppdragen skulle bli färre.

Nu, ett par år senare, är oron fortfarande stor, vilket även avspeglas hos den svenska väljarkåren.

Tre av fyra svenskar tycker att det är bra att möjligheten till ROT-avdrag finns, enligt en ny Sifo-undersökning som presenterades i dag vid ett seminarium som samarrangerades av Sveriges Byggindustrier och Måleriföretagen.

– Det finns skillnader i uppfattning mellan sympatisörer till de politiska blocken. Överlag tycker sympatisörer till de borgerliga partierna att ROT är något positivt. De rödgröna sympatisörerna är inte fientligt inställda, de är bara lite mer ljumma i sina svar. 30 procent av rödgröna väljare är negativa till en sänkning av ROT-avdraget, sa Erik Lundbom, konsult på Kantar Sifo.

”Skulle motverka svartarbete och fusk”

Undersökningen visar också att hälften av svenskarna anser att sänkningen av ROT-avdraget har ökat benägenheten att köpa svarta hantverkstjänster. Sex av tio anser att ROT-avdraget borde återställas till 50 procent. 75 procent menar att en återställning skulle göra att fler yrkeskunniga hantverkare anlitades.

– En slutsats är att en återställning skulle öka benägenheten att köpa vita hantverkstjänster, anlita yrkeskunniga hantverkare och renovera hemma, sa Erik Lundbom.

– Hälften tror också att en återställning skulle ha stor effekt på att motverka svartarbete och fusk, fortsatte han.

Flera företagare vittnade om att efterfrågan har påverkats negativt sedan ROT-sänkningen. Mikael Elfvendahl, ägare i företaget Väsby Fukt med 14 anställda, ser dessutom tendenser om att svartjobben har ökat. Företaget renoverar badrum efter vattenskador.

– När det gäller biten med svartjobb ser vi det från den andra sidan. När vi besiktigar badrum upptäcker vi tyvärr att många har renoverat med svart arbetskraft. Det finns inga kvitton, och folk hamnar utan ersättning från försäkringsbolagen. Det har skett en kvalitetsförsämring, sa han.

”En helt svart marknad övergick till en helt vit”

Lars-Erik Jonsson, vd och delägare i Alviks Måleri med drygt 100 anställda i Stockholm, är också kritisk till att ROT-avdraget har sänkts. Han har märkt av en minskning i antalet förfrågningar.

– Tiden innan ROT-avdraget infördes så var vi inte ens inne på den privata marknaden, den var inte intressant eftersom vi inte fick några jobb. När ROT-avdraget infördes förändrades situationen radikalt. En helt svart marknad övergick till en helt vit, och det gick otroligt fort. Det är märkligt från statsmaktens sida, att man inte vill främja vita jobb, sa han.

Patrik Lundqvist (S), riksdagsledamot i skatteutskottet, menade att ROT-avdraget primärt är en konjunkturåtgärd, och inte en åtgärd för att stävja osund konkurrens på arbetsmarknaden.

– Vi får svårt att använda avdraget när konjunkturläget är starkt och stabilt, sa han.

Så du utesluter inte en återställare av ROT-avdraget vid lågkonjunktur? , frågade seminariets moderator.

– Ja, så kan sammanfatta det, svarade Patrik Lundqvist.

Cecilia Widegren (M), också hon riksdagsledamot i skatteutskottet, var av en annan åsikt.

– ROT-avdraget är inte bara en konjunkturåtgärd, det är en viktig reform som liksom RUT-reformen har fått tjänstesektorn att växa. Förutom att städa sektorer som under lång tid har haft lösningar som vi inte vill se så har ROT-och RUT-avdragen skapat massor av jobb, sa hon.

– Tjänstesektorn kan vara en första bransch för väldigt många, inte minst nyanlända, fortsatte hon.

”Borde vara en prioriterad fråga i valrörelsen”

Måleriföretagens vd Björn Hellman konstaterade att en siffra om att ROT-avdraget kostar 17 miljarder kronor brukar lyftas fram i debatten.

– Det är sant, men samtidigt visar Ekonomistyrningsverkets siffror för motsvarande år att vi får in 22 miljarder kronor genom skatter, arbetsgivaravgifter, moms och så vidare. På så vis hamnar det ju på plus, sa han.

Enligt Björn Wellhagen, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, kan svartarbete inte finnas med i bilden om byggbranschen ska vara sund, säker och attraktiv. Han menar att en återställare av ROT-avdraget borde vara en prioriterad fråga i valrörelsen.

– Vi har sett att ROT har lett till en attitydförändring. Släpper vi avdragsmöjligheten så blir acceptansen för att köpa svarta tjänster större, avslutade Björn Wellhagen.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2018-01-25 - 13:27  #Skattehöjning #Skatt