Kontor
Foto: Claudio Bresciani / TT

Svårt för tjänsteföretag att hitta rätt kompetens

Publicerat av Carl Göransson

Det råder en stabil ökning i behovet av arbetskraft inom den privata tjänstesektorn, enligt arbetsgivarorganisationen Almegas tjänsteindikator. Samtidigt blir det allt svårare för svenska tjänsteföretag att hitta personal.

Efterfrågan på arbetskraft inom den privata tjänstesektorn ökar i samma hastighet som tidigare, enligt Almegas chefekonom Lena Hagman.

– Ökningstakten för sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn verkar ske i ungefär samma takt som under första kvartalet, säger Lena Hagman.

Trots att arbetslösheten är hög rapporterar Almega att bristen på personal stiger inom flera branscher. Enligt Almega beror personalbristen på att det är svårt för företagen att hitta den kompetens de söker på arbetsmarknaden.  Under första kvartalet år 2015 har andelen lediga jobb stigit till en högre nivå än under högkonjunkturen innan finanskrisen, då arbetslösheten i Sverige var lägre än i dag.

Tjänsteindikatorn från Almega är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som beskriver den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn.

 

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-06-11 - 17:47  #Konjunktur