Svetsare
Foto: Jerry Lövberg / TT

Svag orderuppgång för teknikbranschen

Publicerat av Carl Göransson

Teknikbranschen har haft en svag orderökning under årets andra kvartal. Samtidigt är skillnaderna stora mellan olika sektorer. Det visar ny statistik från Teknikföretagens konjunkturbarometer.

Orderingången för teknikindustrin under årets andra kvartal ökar något jämfört årets första kvartal, enligt konjunkturbarometern, som presenteras av arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen.

Det har skett en viss ökning i orderingångar, men samtidigt är det stora skillnader mellan olika sektorer. Efterfrågan ökar främst inom transportmedels- samt elutrustningsindustrin. Samtidigt sker det inget trendbrott för investeringsvaror där den låga efterfrågan kvarstår. Inom exportorderingången ökar bilindustrin samtidigt som maskinindustrin backar. Leverantörer till tele- och elektroindustrin och även metallvaruföretagen har en fortsatt positiv orderingång.

Efterfrågan på arbetskraft kommer vara fortsatt låg trots ökningen av orderingångar. Allra lägst kommer behovet vara av kollektivanställda, det vill säga personal som oftast är utan högskoleutbildning.

– Arbetsmarknadsläget kommer vara fortsätt besvärligt ett tag. Vad vi ser är att företagens behov av arbetskraft inte är speciellt hög. Lägst är behovet av kollektivarbetskraft. Vi har bakom oss en lång period utan ökad produktion, men med ökande reallöner, vilket kan vara en av förklaringarna, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

Konjunkturbarometern omfattar uppgifter från 566 företag och koncerner med en sammanlagd försäljning på 543 miljarder kronor från anläggningar i Sverige. 

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-06-09 - 19:37  #Konjunktur