Studentmanifestet
Foto: Simon Flato

Ta ansvar i miljöfrågan – annars nobbar vi er som arbetsgivare. Det är en grupp svenska studenters uppmaning till svenska företag. Joakim Rydén är tvåa från vänster i bakre raden, Sally Bohlin tvåa från höger i samma rad.

Studenternas krav på framtida arbetsgivare: Bli hållbara

Publicerat av Henrik Sjögren

Nu kräver en grupp svenska studenter att företagen tar sitt ansvar i miljöfrågan – annars nobbar de dem som arbetsgivare. Det är huvudspåret i det manifest som initiativtagarna har lanserat. De räknar med att få runt 40 000 namnunderskrifter – och initiativet välkomnas av arbetsgivarsidan.

mikael damberg.jpg

Näringsminister Mikael Damberg.

Foto: TT
Maria Sunér Fleming

Maria Sunér Fleming är chef för energi, infrastruktur och miljö på Svenskt Näringsliv

Samtidigt som FN håller sitt stora klimatmöte i Katowice i Polen har studenter från olika lärosäten i Sverige samlats för en manifestation för klimatet. De kräver nu ansvar av sina framtida arbetsgivare. I ett nyskrivet manifest, som den 3 december lämnades över till näringsminister Mikael Damberg, redogör initiativtagarna för sina farhågor om klimatförändringarna och kräver att näringslivet arbetar hårdare för klimatet – annars är de inte aktuella som deras arbetsgivare.

– Många av oss valde vår utbildning för att få kunskap och möjligheter att i vårt yrkesliv få möjlighet att förändra vår framtid. Men ju närmare arbetsmarknaden vi kommer, desto mer inser vi att många av de arbetsgivare vi kan komma att hamna hos inte alls tar det ansvar som krävs för att nå 1,5-gradersmålet, sa Sally Bohlin, under den presskonferens där manifestet överlämnades.

Hon studerar till ingenjör inom maskinteknik på KTH. För henne väntar en lysande arbetsmarknad – branschen kommer under överskådlig tid har ett stort arbetskraftsbehov.

– Vi tycker att det ska vara självklart att vi unga ska kunna ta ett jobb på vilket företag som helst utan att vi därmed känner att vi bidrar till en ohållbar värld, sa Sally Bohlin.

Privatpersoners åtaganden räcker inte till

I manifestet står bland annat att läsa att enskilda åtaganden av privatpersoner inte alls räcker till. ”Vad är meningen att cykla till jobbet när företagets verksamhet bidrar till att klimatförändringarna påskyndas eller att våra naturresurser utarmas”, står där bland annat.

Manifestationen har en fransk förlaga. Tidigare i höstas deltog franska studenter i en manifestation där de säger att, i den akuta miljökris som råder, är de beredda att ändra sitt sätt att leva för att en omställning ska vara möjlig. Där uppmanar de företag och regeringar att ta sitt verkliga ansvar.

Liksom de svenska studenterna använde också de franska sin position som framtida arbetskraft och tänker nobba de arbetsgivare som inte lever upp till klimatåtagandet.

– Vi svenska studenter vill se en verklig förändring hos företagen för att de ska kunna bli aktuella som våra arbetsgivare. Vi vill använda vårt yrkesliv med vår kreativitet och kunskap till att bidra till att göra världen bättre, sa Sally Bohlin.

Siktar på 40 000 underskrifter

Joakim Rydén läser industriell ekonomi vid KTH och är ytterligare en av initiativtagarna till manifestet.

– Vi vet att vår industri förorsakar utsläpp både här och globalt. Som välfärdsland har vi bättre förutsättningar än många andra länder att leda omställningen. Frankrike fick 20 000 namnunderskrifter. Vi siktar på det dubbla, sa Joakim Rydén.

Beröm från näringsministern

Efter överlämnandet av manifestet passade näringsminister Mikael Damberg på att berömma initiativet.

– Först och främst vill jag säga att detta är helt rätt sätt att sätta press. Detta är framtidens arbetskraft och därmed en kraft att räkna med. I tider av kompetensbrist av talangfulla människor i många branscher måste företagen stå på tårna. Det räcker inte att jobba med lön. Företagen måste ha en idé om en bättre värld som går längre än lönsamhet, sa Mikael Damberg.

Manifestet presenterades även på DN Debatt dagen före presskonferensen. Där fanns vissa av kraven preciserade. Bland annat kräver studentgruppen att svenska företag sätter upp en koldioxidbudget som innebär ett minskande av de totala koldioxidutsläppen med 16 procent.

– Forskarsamfundet är överens om att vi inte får öka den globala temperaturen med mer än 1,5 grader för att undvika katastrofala följder. Välfärdsländer som Sverige måste gå före, sa Sally Bohlin.

Efter presskonferensen fick Arbetsmarknadsnytt möjlighet att ställa några frågor till initiativtagarna. Sally Bohlin berättade då att manifestet inte är detaljerat, utan varje student måste själv avgöra vad som leder till en hållbar utveckling för att de ska vilja arbeta på företaget.

– Det är upp till var och en som skriver på att själv avgöra på vilket sätt företaget lever upp till klimatåtagandet, säger Sally Bohlin.

Manifestet fokuserar på temperaturhöjning och koldioxidutsläpp. Vad anser ni om kärnkraft?

– Det är samma sak där. Människor måste själva avgöra vad som anses leda till en hållbar värld, säger Sally Bohlin.

Kompetenser centrala för näringslivet

Maria Sunér Fleming är chef för energi, infrastruktur och miljö på Svenskt Näringsliv. Hon anser att insatser att förbättra miljön är lovvärda.

– Engagemanget är fantastiskt. De kompetenser som dessa studenter besitter är centrala för att näringslivet ska göra förändringsresan. Svenska företag ligger redan i frontlinjen vad gäller miljöåtagandet. I FN:s rankingar hamnar vi i toppen. Det är tack vare ett innovativt näringsliv, säger Maria Sunér Fleming.

Hon anser också att det just är det svenska näringslivet som på allvar har möjlighet att förbättra den globala miljön.

– Det kollektiva näringslivet ställer definitivt upp på klimatåtagandet. Samtidigt är frågan allra viktigast att hantera på global nivå. Parisavtalet är en viktig utgångspunkt. Jag anser att företagens innovationer inom teknikområdet är viktigt. Svensk export kan genom sina innovationer och klimatsmarta produkter skapa stor global miljönytta, säger Maria Sunér Fleming.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-12-04 - 13:22  #Kompetensförsörjning #Utbildning