Logo
Logo
Nyhet30 september 2020 - 14:09

Strid på kniven fem i tolv om arbetsrätten

Fack och arbetsgivare har bara timmar på sig, till midnatt, att komma överens om förändringar i arbetsrätten. ”Vi jobbar mot den deadline vi satt”, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Lyckas de inte hamnar frågan i regeringens knä igen.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke på språng under det som enligt plan ska vara sista dagen för LAS-förhandlingarna.Foto: TT

– Då hamnar saken hos regeringen igen, men låt oss nu avvakta vad arbetsmarknadens parter kommer överens om eller inte, säger statsminister Stefan Löfven (S) när han får frågan om vad som händer om parterna inte blir överens senast i dag.

Det är parterna själva som satt den 30 september som slutdatum för en uppgörelse. Och hur det går i förhandlingarna med bara timmar kvar vill ingen yppa ett ord om.

Hela dagen

– Förhandlingarna pågår för fullt, det är ett svårt läge, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke till TT på väg in för ett deltagande i ett EU-seminarium.

Förhandlingarna pågår hela dagen och kvällen, säger Jacke.

På frågan om det kan bli aktuellt att flytta deadline lite framåt i tiden säger han att ”vi jobbar mot den deadline vi har satt”.

LO-basen är ungefär lika fåordig.

– Vi återkommer när vi är klara, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

Hon vill heller inte säga om huruvida det kan vara aktuellt att begära mer tid för att hitta en lösning.

Utredningsförslaget väntar

Kommer parterna inte överens om utökade undantag från turordningsreglerna, till exempel, ska regeringen genomföra det utredningsförslag som presenterades i juni. Det är klart utsagt i januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Men både statsministern och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har kritiserat utredningen hårt, i huvudsak för att den ändrar maktförhållandena på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel. De anser att det innebär att balansen mellan fack och arbetsgivare ändras på ett sätt som inte ingick i utredningens uppdrag.

Det har avvisats av både C och L. Utan uppgörelse mellan LO, tjänstemännens förhandlare PTK och Svenskt Näringsliv ska utredningen genomföras till punkt och pricka, under 2021. Utredaren Gudmund Toijer satte den 1 januari 2022 som startdatum för en uppdaterad Lag om anställningsskydd (Las).

Fakta: Utredningens förslag 

Arbetsgivare får undanta fem personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I dag gäller max två personer och då enbart för företag med högst tio anställda.

För att omplaceras ska en person kunna ta sig an de arbetsuppgifter som erbjuds utan upplärning.
Vid lika anställningstid avgör arbetsgivaren själv vem som får vara kvar när uppsägningar sker på grund av arbetsbrist.

Kompetensutveckling ska erbjudas alla anställda som varit anställda i minst sex månader ”i skälig utsträckning”. Arbetsgivare som inte följer det kan bli skadeståndskyldiga.

Möjligheten att förklara en uppsägning av personliga skäl ogiltig tas bort i företag med mindre än 15 anställda.

Bara efter prövning ska en person som sägs upp av personliga skäl i större företag kunna få lön medan det prövas om uppsägningen var ogiltig eller sakligt grundad.

Förtur till fast anställning föreslås gälla för personer som varit vikarier i nio månader. I dag gäller tolv månader.

Källa: Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

Fakta: Så säger januariavtalet                 

I överenskommelsen mellan regeringen och samarbetspartierna C och L, som slöts i januari 2019, sades så här om vad som skulle ses över kring arbetsrätten. Det blev också i praktiken direktiven för den utredning som nu läggs fram.

Arbetsrätten moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Arbetsrätten ska ge företagen flexibilitet och skydda den enskilde arbetstagaren mot godtyckliga uppsägningar.

Lagen om anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Utredningen som får i uppdrag att utarbeta denna lagändring ska vidare lägga förslag som, särskilt för mindre företag, innebär lägre kostnader vid uppsägningar, samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls.

Källa: Januariavtalet

#LAS#LAS#LO#Arbetsrätt#Susanna Gideonsson#Jan-Olof Jacke#Svenskt Näringsliv#Januariavtalet#Eva Nordmark#Stefan Löfven#Centerpartiet#Liberalerna#Socialdemokraterna
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist