Logo
Logo
Nyhet28 september 2020 - 14:09

Strid om arbetslösa ungdomar – ”Blandar äpplen och päron”

Hur många ungdomar är arbetslösa idag? Ingen vet exakt, för olika myndigheter räknar olika. Och i en tid när ungdomsarbetslösheten skenar blir det ett problem. ”Det blir lätt att blanda ihop äpplen och päron", säger forskaren Eva Uddén Sonnegård.

Ungdomar solar på en brygga
Foto: TT

I Sverige finns i dagsläget 475 242 arbetslösa. Det uppger Arbetsförmedlingen. Nej, det är 493 500 arbetslösa, enligt SCB.

I sig är det inte så stor skillnad på siffrorna, knappt 20 000 personer men det sätter ändå fokus på något som till del är ett problem när arbetslösheten och åtgärderna som ska trycka ner den diskuteras: Varför är siffrorna olika? Finns det ingen exakt uppgift om hur många människor som står utan jobb i landet?

Det korta svaret är: allt beror på hur man räknar. SCB och Arbetsförmedlingen har två olika sätt att definiera om en person är arbetslös och även olika sätt att ta fram uppgifterna. Medan Arbetsförmedlingen räknar de som är inskrivna och aktivt söker jobb, så ringer SCB runt varje månad till ett utvalt antal personer och genomför en ”arbetskraftsundersökning”. I den ställs bland annat frågor om personen har jobb eller söker jobb. Myndigheten beräknar sedan utifrån svaren antalet arbetslösa i sin helhet. Det är SCB:s siffror som är den officiella svenska statistiken som lämnas till EU.

Eva Uddén Sonnegård
Eva Uddén Sonnegård
Foto: TT

– Därför måste vi vara tydliga med vilken siffra som hänvisas till. Annars blir det lätt att blanda ihop äpplen och päron, säger Eva Uddén Sonnegård, forskare på Ratio med stor erfarenhet av att tolka just siffrorna från arbetsmarknaden.

Ungdomarna tog hårdaste smällen

Om skillnaderna i statistiken över det totala antalet arbetslösa i Sverige inte är alarmerande stor, blir den definitivt ett problem när det kommer till ungdomsarbetslösheten. Den är just nu närmast galopperande eftersom det främst är unga och de som står i begrepp att ta ett steg in på arbetsmarknaden som har tagit den första och hårdaste smällen av pandemins effekter.

Sifferkrånglet späds på av att Arbetsförmedlingen och SCB har olika åldersmått. Arbetsförmedlingen räknar dig som ungdom om du är mellan 18 och 24 år medan SCB har urvalet 15 – 24 år. I sin tur gör det att siffrorna varierar stort, från drygt 20 procent upp till drygt 30 procent. En del kritiker har riktat in sig på problemet med att ta med 15-åringarna i statistiken eftersom de i allmänhet då fortfarande går i skolan. Möjligen söker de extrajobb under sommaren men är inte särskilt ofta inskrivna på Arbetsförmedlingen. Istället fixar de ett jobb via kontakter och därmed ingår de heller inte i statistiken hos Arbetsförmedlingen. Kanske inte heller i den som SCB sammanställer.

– Det sätter i sin tur fokus på de intervjuer som SCB gör. Hur ställs frågan? Och de som svarar – till exempel ungdomar – hur ser de på sig själva, som lediga eller arbetslösa, fortsätter Eva Uddén Sonnegård.

Varierar över året

Ytterligare ett fenomen som sätter krokben i arbetet att få fram exakta siffror över ungdomsarbetslösheten är det faktum att den varierar stort över året. I juni, när skolorna slutar gör den ett rejält hopp uppåt för att sedan plana ut senare under sommaren. En ”normal” ungdomsarbetslöshet i juni ligger på cirka 23 procent sett över ett antal år. I år, när Covid-19 i princip har raderat ut alla extrajobb, toppade den på 32 procent. En av de högsta noteringarna någonsin, vilket placerar Sverige i topp tre i Europa. I augusti hade den sjunkit till mer normala 22,5 procent. I alla fall enligt SCB. Arbetsförmedlingen, å sin sida, redovisade 13,3 procent arbetslösa unga i augusti i år.

Sett till hur många personer det rör sig om blir skillnaderna än tydligare: SCB redovisade 141 400 arbetslösa ungdomar i åldern 15 – 24 år medan Arbetsförmedlingen har 72 350 arbetslösa i åldrarna 18 – 24 år inskrivna.

Så går det att fortsätta med jämförelserna och även ta in de mörkertal som finns när det gäller de som helt enkelt slutar att söka jobb och därmed försvinner ur alla former av statistik. Lägg till de cirka 325 000 människor som idag arbetar deltid men vill arbeta heltid. I vilken kolumn ska de placeras?

”Bättre att studera en långsiktig trend”

Det hindrar dock inte att de olika siffrorna ska tolkas. Experter som Arbetsmarknadsnytt har talat med menar att i sig är inte variationerna de olika mätningarna emellan ett avgörande problem.

Isabelle Galte Schermer
Isabelle Galte Schermer
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Istället för att fokusera på nivåskillnader på olika mått är det bättre att studera den långsiktiga trenden över ett antal år. Det ger en bild av hur arbetslösheten, oavsett mätning, utvecklats över tid och hur allvarlig dagens situation är, säger Isabelle Galte Schermer, nationalekonom på Ekonomifakta.

En annan viktig faktor är att se till det samlade arbetskraftsutbudet i Sverige, alltså hur många som står till arbetsmarknadens förfogande. Sverige har internationellt sett ett relativt stort arbetskraftsutbud, 5, 7 miljoner människor i åldrarna 15 – 74 år vilket motsvarar 75 procent av hela befolkningen. Det paradoxala är att om arbetslösheten ökar så ökar också arbetskraftsutbudet, vilket i sig är en resurs för den svenska arbetsmarknaden.

– Arbetslösheten i Sverige ökar just nu och är hög med svenska mått mätt. Men vi ser också att nästan alla trots det stannar kvar i arbetskraften. Det är glädjande, även om det samtidigt innebär att arbetslösheten ökar, säger Eva Uddén Sonnegård.

Fakta: Så mäts arbetslösheten

Det officiella måttet på arbetslöshet är det som rapporteras från SCB:s månatliga arbetskraftsundersökningar (AKU).

I AKU räknas en person som arbetslös om denna inte är sysselsatt men kan börja ett arbete inom 14 dagar och aktivt har sökt arbete under de senaste fyra veckorna eller inväntar att börja ett arbete inom tre månader efter mätveckan. Personer som permitteras helt eller sänker sin arbetstid via korttidspermittering räknas inte som arbetslösa utan ingår i statistiken som sysselsatta.

Arbetslöshetstalet är den andel av arbetskraften, det vill säga summan av antalet arbetslösa och sysselsatta personer, som är arbetslösa. Arbetslösheten varierar mycket mellan olika åldersgrupper. Ungdomsarbetslösheten ligger exempelvis betydligt högre än den totala arbetslösheten. Med den totala arbetslösheten menar man oftast arbetslösheten i åldersgruppen 15–74 år.

Källa: Ekonomifakta

#Coronakrisen#Arbetslöshet#Arbetsförmedlingen#Ratio#Ungdomsarbetslöshet#SCB
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist