nyhet_Bygge
Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Stort tryck på längre avtal i byggbranschen

Publicerat av Jakob Stenberg och Daniel Mellwing

Förra veckan tecknade industrin treåriga avtal. Nu är trycket hårt även inom byggsektorn på att avtalen ska bli treåriga. Hela 94 procent av medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier vill ha avtal som är två år eller längre.

Industrin lyckades komma överens även i denna avtalsrörelse. 6,5 procent på tre år är nu normen för övriga områden på arbetsmarknaden. Avtalet är något lägre än förra gången då märket var 2,2 procent på ett år, konstaterar Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen. Men den tydligaste förändringen är att perioden med ettåriga överenskommelser nu är över.

– Det har varit ett tilltagande tryck från våra medlemsföretag för att få ett långt avtal, säger han i en webbsändning.

Även Facken inom industrin välkomnade det nya avtalet.

– Jag tycker att vi tillsammans med våra motparter har träffat bra avtal. Det är ett avtal som normerar och som berör 600 000 inom industrin, sade Anders Ferbe, ordförande IF Metall, när avtalen presenterades.

De växande önskemålen om längre avtal påverkades sannolikt av en viss förbättring i konjunkturförutsättningarna, menar Anders Weihe. Inte minst började bilindustrins framgångar spridas till andra.

– Ett långt avtal är alltid att föredra, om det kan ske till rimliga nivåer. Det ger bättre förutsägbarhet och ger möjligheter att göra förändringar lokalt. Företagen krävde längre avtal, sedan var Opo inne på det och till slut även facken. Jag tycker att vi har träffat ett rimligt och balanserat avtal, säger han.

Trumps framfart, Brexit och en ökad osäkerhet i omvärlden har varit bidragande orsaker till treåriga avtal, understryker Teknikföretagen. Det har uppstått behov av bättre planeringshorisonter.

– Det finns stora oförutsägbarheter som vi inte kan parera. Men vad kan vi hantera? Jo, avtalens längd och nivå, säger Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen.

I helgen kom även handeln överens om nya avtal. Nu väntar slutförhandlingar inom flera andra sektorer, däribland byggbranschen. Även inom byggindustrin är trycket hårt på treåriga avtal. Enligt en ny undersökning bland medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier vill 94 procent ha en avtalslängd som är två år eller längre, och närmare 70 procent vill att avtalslängden är minst tre år.

– Vår förhoppning är att ett treårigt avtal blir verklighet även på vårt avtalsområde eftersom våra medlemsföretag då kan lägga sin kraft på kärnverksamheten och få bättre förutsägbarhet istället för att varje år behöva lägga resurser på förhandlingarna. Med tanke på att vi behöver bygga över 700 000 nya bostäder fram till 2025 behövs alla tillgängliga resurser läggas på att förverkliga det, säger Mats Åkerlind, tillförordnad vd på Sveriges Byggindustrier, i en kommentar.

Som alltid efter att märket är satt uppstår diskussioner om det hamnade rätt, om flera bör vara med och sätta märket och så vidare. Betydelsen av märket och exportindustrin ska inte underskattas, betonar Klas Wåhlberg.

– Exportindustrin står för 1 400 miljarder i exportvärde eller 40 procent av BNP. Märkessättningen är grunden för att vi ska kunna fortsätta köpa och sälja i omvärlden och stärka den internationella konkurrenskraften, säger han.

Att industrin normerar är inte självklart för alla. Nyligen kritiserade facken inom 6F industrins normering i en debattartikel Svenska Dagbladet. När industrisektorn minskat och andra sektorer blivit starkare är ”det är inte längre självklart att det är industrin som ensamma ska styra den svenska lönebildningen och sätta normen för vad samhället tål för löneökningstakt”, skrev de fem fackföreträdarna. Något som vid tillfället starkt kritiserades av IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

– Det var ovanligt korkat eftersom det får oss att framstå som splittrade. Dessutom var det dålig tajming. Det är viktigt med diskussioner, men inte när det är två veckor kvar innan avtalen går ut, sade han under ett seminarium för en tid sedan.

Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg förstår kritiken och varnar för konsekvenserna om vissa grupper på arbetsmarknaden väljer att köra sitt eget race.

– Det är bra med hänsynstagande till de inhemska sektorerna så länge de ryms inom ramen för märket, så att inga enskilda grupper springer iväg, säger han.

Jakob Stenberg Daniel Mellwing

Publicerad av Jakob Stenberg och Daniel Mellwing den 2017-04-04 - 19:22  #Avtalsrörelse