ACL lämnar Göteborgs hamn
Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Stort rederi lämnar Göteborg efter 50 år

Publicerat av Stina Bengtsson

Rederiet ACL lägger ner sin fraktlinje till Göteborg. En bidragande orsak är osäkerheten i hamnen. Nu ökar transportkostnaderna, samtidigt som fler vägtransporter kan skapa problem i den svenska infrastrukturen och öka påfrestningarna på klimatet. ”Det är ytterligare ett bevis på att det behövs en snabb lösning”, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund.

ACL har gått via Göteborgs hamn i 50 år. Att rederiet nu väljer att inte längre göra direktanlöp från USA till Göteborg är en historisk händelse, något ACL:s svenska vd Anders Ivarsson också ger uttryck för i tidningen Skeppsmäklarnytt.

– Det var en oerhört tung dag, säger han.

Anders Ivarsson berättar att ACL nu kommer sätta in så kallade feederfartyg, det vill säga mindre fartyg som hämtar containrarna i de utländska hamnar som de större fartygen lägger till i. Han konstaterar att det gör att det lättare går att åka till andra hamnar än just Göteborg, om det återigen skulle bryta ut konflikter i hamnen.

Varnat för att det skulle hända

Och just osäkerheten kring konflikterna är en bidragande orsak till att ACL nu gör denna förändring. På Skeppsmärklarföreningen är vd Berit Blomqvist besviken.

–Vi har varnat för att det skulle kunna hända, men man ville inte tro att det skulle ske. Man kanske inte kan lägga all skuld på Hamnfyran, men det har blivit dyrare och besvärligare och man har inte vetat om man skulle få lastat och lossat. Alldeles för mycket strul, säger hon till Göteborgs-Posten.

– Det är ytterligare ett bevis på att det behövs en snabb lösning, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund.

Joakim Ärlund konstaterar att färre direktanlöp innebär fler omlastningar, inte bara till feedrar utan också till tåg- och vägtrafik. Något som skulle kosta svenska kunder stora belopp vid import och export, men också påverka såväl miljön som infrastrukturen.

– Svensk infrastruktur bygger på att det finns fungerande hamnar. När fler och fler transporter sker med lastbil innebär det både hårda påfrestningar på miljön och att vägarna riskerar att korka igen, förklarar han.

I våras tillsatte regeringen en utredning för att se över konfliktreglerna. Det var en direkt följd av de konflikter som har pågått i Göteborgs hamn under lång tid, där Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an, har genomfört upprepade konflikter trots att det redan finns ett kollektivavtal i hamnen. Men utredningen drar ut på tiden och ska vara klar i slutet av maj nästa år. Det innebär att en lagstiftning troligen kan komma till stånd tidigast runt årsskiftet 2018/2019.

Bråttom med ny lagstiftning

Joakim Ärlund är noga med att betona att det är bra att regeringen har tillsatt utredningen, men att det är mycket bråttom med att få till en förändring i lagstiftningen. Han är kritisk till att regeringen drar ut på tiden.

– Det förefaller som att det kan hända vad som helst i hamnen utan att regeringen snabbar på arbetet, säger han.

– Ska hamnen behöva lägga ner?, avslutar Joakim Ärlund.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-12-04 - 21:13  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten