WEB_INRIKES
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Stort intresse för kommande konfliktrapport

Publicerat av Daniel Mellwing

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och forskningsföretaget SSPA utreder hamnkonfliktens verkliga effekter. De första resultaten kommer att presenteras innan sommaren. "Aldrig tidigare har vi fått så mycket intresse kring en opublicerad rapport", säger Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik.

Den långdragna konflikten i containerterminalen i Göteborgs hamn har lett till minskade volymer och att företag har sökt efter andra transportvägar. Även om konfliktåtgärderna är pausade för tillfället så är osäkerheten stor. Nyligen meddelade containerrederiet ACL att Sveriges enda direktlinje till USA läggs ner. Och strax innan jul röt toppdirektörer för åtta svenska storföretag ifrån i en debattartikel på SvD. ”Konflikter och hot om konflikter gör att det är mycket osäkert med vilken kapacitet hamnen arbetar eller om den ens är öppen”, skrev de och efterfrågade att regeringen snarast ändrar dagens konfliktregler.

Men att bedöma effekterna av hamnkonflikten är inte helt enkelt, påpekar Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.

– Vi har duckat för frågan ett tag. Men konsekvenserna är stora och slår generellt sett brett. Företag och samhälle drabbas väldigt hårt, säger han.

Göteborgs universitet och forsknings- och utvecklingsföretaget SSPA har därför inlett en studie om hamnkonfliktens effekter utifrån ett nationellt perspektiv som ska vara klar under 2019. Men delresultat kommer att presenteras löpande. I vår eller till sommaren är förhoppningsvis delen om hamnens direkta kostnader färdig. Studien finansieras av Trafikverket.

– Vi kan tydligt kartlägga logistiska effekter, som att containrar måste omdirigeras. Men sedan finns det en större cirkel av effekter som är svårare att mäta. Vad kostar det företag att behöva buffra upp lager? Att ändra rutter? Kan man sätta pris på osäkerheten? Sådana saker är svårare att kvantifiera, säger han.

Studien kommer att bygga på intervjuer, workshops, analyser av företagsdata och beräkningar av ekonomiska och miljömässiga effekter.

– En hypotes är att det kan vara svårt att få tillbaka gods som en gång har dirigerats bort från Göteborgs hamn. Det är långtifrån självklart att det går att få tillbaka godset. När det handlar om logistik är det inte bara att byta fram och tillbaka, det är mer komplicerat än så, säger han.

Själva konflikten mellan företaget APM Terminals och Hamnarbetarförbundet vill han inte kommentera.

– Studien är opartisk, så det vore olyckligt i det här stadiet. Nu handlar det om att förstå konflikten och dess effekter och hålla isär detta från andra saker som påverkar kapaciteten i hamnen, som cyberattacker och annat, säger han.

Situationen i containerterminalen har gjort att regeringen tidigare har tillsatt en utredning som ska se över strejkrätten. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson har också hintat om att det behövs en inskränkning av strejkrätten.

– Jag ser ett problem som Ylva också ser, och problemet är att det är störningar i hamnen. Det gör att företag där våra medlemmar jobbar har svårt att få ut sina prylar som ska säljas ute på världsmarknaden och det innebär ett hot mot jobben för medlemmarnas del, sa Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare på IF Metall, nyligen till SVT.

Fackförbundet Pappers ordförande Mats Jutterström, precis som arbetsmarknadsministern socialdemokrat, håller inte med.

– Det är inte så roligt tycker jag att en socialdemokrat går emot oss i fackföreningsrörelsen, sa han i samma artikel .

Regeringens utredning ska vara klar sista maj 2018, vilket innebär att ny lagstiftning kan vara på plats tidigast runt årsskiftet 2018/2019. Från flera håll hörs nu röster som vill skynda på processen för att minska möjligheten till konflikt när det redan finns ett kollektivavtal.

Häromdagen skrev exempelvis Ann-Sofie Hermansson (S), Göteborgs kommunstyrelse och Ulrica Messing, styrelseordförande Göteborgs Hamn AB, på Dagens Industri att konfliktutredningen tar för lång tid. ”Det måste omgående skapas en situation där fredsplikt gäller för alla involverade aktörer. Det kan göras genom förhandlingar eller genom den lagstiftning som på arbetsmarknadsministerns initiativ nu utreds”, skrev de.

Men läget är känsligt och åsikter går fortfarande isär.

Johan Woxenius berättar att studien om hamnkonfliktens effekter redan har fått en hel del uppmärksamhet, trots att inga resultat har presenterats. Enligt honom är studien behövd.

– Aldrig tidigare har vi fått så mycket intresse kring en opublicerad rapport, säger han.

Daniel Mellwing

Publicerad av Daniel Mellwing den 2018-01-09 - 13:37  #Konflikt #Hamnkonflikten