Logo
Logo
Nyhet21 december 2016 - 16:12

Stort gap mellan parterna inför avtalsförhandlingar

Fack och arbetsgivare inom industrin står en bra bit ifrån varandra inför nästa års avtalsrörelse. Det framkom under en pressträff i dag i samband med att kraven växlades. Industrifacken kräver 2,8 procents löneökningar i ettåriga avtal medan arbetsgivarna förordar löneökningar som understiger 1,5 procent.

nya-industribilder
Foto: TT

Facken inom industrin har tidigare presenterat krav på 2,8 procents löneökningar i ettåriga avtal och en extra låglönesatsning. Dessutom avsåg kraven fortsatt utbyggnad av delpensionslösningar.

– De ekonomiska förutsättningarna i dag skiljer sig inte särskilt mycket mot förra året. Vi ser varken förutsättningar för en upp- eller nedväxling. Kraven är balanserade och tar höjd för reallöneökningar, en stärkt konkurrenskraft och individens utveckling. Ambitionen med kraven är att nå avtal som normerar, det är oerhört viktigt att den konkurrensutsatta sektorn fortsätter att normera, sade Anders Ferbe, ordförande IF Metall.

– Arbetsgivarna kommer att hävda att det inte finns något ekonomiskt utrymme för löneutveckling. Vi delar inte den bilden. Kraven tar även hänsyn till inflation, produktivitet, konkurrenskraft och växelkursen, sade Ulrika Lindstrand, ordförande Sveriges Ingenjörer.

Men kraven rimmar inte särskilt bra med den verklighet som företagen möter, enligt arbetsgivarna som vill se en kraftig nedväxling av löneökningstakten. Löneökningstakten bör understiga 1,5 procent. De senaste tio åren har 120 000 industrijobb försvunnit samtidigt som de svenska arbetskraftskostnaderna fortsätter att öka snabbare än i resten av EU. Utvecklingen måste vändas, annars hotas konkurrenskraften, betonade Klas Wåhlberg, vd på Teknikföretagen.

– Industrins konkurrenskraft avgör. Vi måste vända en negativ utveckling där arbetskraftskostnaderna ligger högre än i våra konkurrentländer. Löneökningarna måste växla ned rejält, sade han.

Även fackens låglönesatsning sticker i ögonen på arbetsgivarna, av flera skäl. Dels behöver människor utanför arbetsmarknaden vägar in på arbetsmarknaden, inte höjda trösklar och en mer sammanpressad lönestruktur. Dels strider själva konstruktionen med dubbla märken mot Industriavtalets kostnadsnormerande funktion, enligt Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Även om Sverige i generella termer går bra, så finns det flera orosmoln runt krönet. Lägg till att världshandeln viker och den globala produktivitetstillväxten haltar. På lite sikt är det inte möjligt för ett litet exportberoende land som Sverige att värja sig mot dessa krafter, menar Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

– Tillväxttoppen är passerad och vi är på ett sluttande plan, sade han.

Efter julledigheten återupptas förhandlingarna och ambitionen är att nya avtal ska vara på plats senast den 31 mars nästa år.

Kraven i korthet

IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen:

  • Löneökningar på 2,8 procent
  • Fortsatt utbyggnad av flexpensionen

Teknikarbetsgivarna:

  • Löneökningarna understiger 1,5 procent
  • Fackens konstruktion med en låglönesatsning avvisas

Dessutom kommer det att förhandlas inom flera branschspecifika områden.

#Avtalsrörelse#Konjunktur
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist