IKEM

Stort behov av kompetens i kemiindustrin

Publicerat av Stina Bengtsson

Hotell- och restaurangbranschen, transportnäringen, livsmedelsföretagen, installatörsföretagen och många andra har larmat länge. Nu sällar sig den svenska kemiindustrin till dem som oroar sig för företagens kompetensförsörjning. ”På tio års sikt behöver 13 000 tjänster tillsättas”, säger Greta Hjortzberg på IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

Det går bra för kemiindustrierna. Tillväxten på exportmarknaden är stabil och trots ökade råvarupriser räknar företagen med god tillväxt. Det största orosmolnet är dock tillgången på arbetskraft. Det största behovet finns bland kemiingenjörer, maskiningenjörer, tekniska säljare samt kemister.

– Nio medlemsföretag av tio säger att de har svårt att rekrytera bland de yrkeskategorierna, säger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på IKEM.

Och värre verkar det bli. Företagen uppskattar en personalomsättning på tio procent de närmaste fem åren, till följd av pensionsavgångar.

– På 10 års sikt behöver 13 000 tjänster tillsättas bland våra medlemsföretag, varav drygt hälften kräver högre utbildning, säger Greta Hjortzberg.

– Utbudet av kvalificerad arbetskraft är en bromskloss för företagens utveckling, menar IKEM:s chefekonom Carl Eckerdal. När hjulen snurrar allt snabbare är tillgången på arbetskraft kritisk för att kunna möta marknadens efterfrågan.

Flera förslag till förändring

För att komma till rätta med problemen lyfter IKEM ett antal åtgärder. Det handlar om förstärkt studie- och yrkesvägledning, bättre matchning mellan högre utbildning och efterfrågad arbetskraft och ett yrkesvux som är regionalt förankrat.

– Vi vill också se en förstärkt yrkesutbildning på gymnasiet och fler platser på yrkeshögskolan. Där hoppas vi att regeringens besked i förra veckan delvis kan bidra till att fler väljer yrkesutbildningar, men vi tror inte att det är tillräckligt. Det behövs ännu kraftigare åtgärder, anser Greta Hjortzberg.

Enligt IKEM behövs också ökad samverkan mellan skola och företag. Men också fungerande modeller för branschvalidering är nödvändiga, menar Greta Hjortzberg, som hänvisar till de etablerade och funktionella modeller som redan finns inom industrin.

– Vi tror att de kan underlätta både integration, yrkesväxling och omställning på arbetsmarknaden. Tillsammans med rätt reformer inom utbildning och arbetsmarknad kan de modellerna göra det enklare för våra företag att välkomna såväl högutbildade personer som personer med kort utbildningsbakgrund, avslutar Greta Hjortzberg.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-09-12 - 18:14  #Kompetensförsörjning #Politik #Utbildning