Arlanda avgångar inställda
Foto: Johan Nilsson/TT

Storstrejk hotar flyget – här är piloternas krav

Publicerat av Stina Bengtsson

Förra året hade SAS-piloterna 93 000 kronor i månaden i genomsnitt, men Svensk Pilotförening begär trots detta femton procent i lönehöjningar. Utöver de har de flera dyra krav. Nu har piloterna valt att lämna förhandlingsbordet i alla tre skandinaviska länder och att varsla om strejk.

Torbjörn Granevärn, vice vd och förhandlingschef, Svenska Flygbranschen

Transportföretagens förhandlingschef Torbjörn Granevärn säger att Pilotförbundets krav är extrema.

Wilhelm Tersmeden

Wilhelm Tersmeden från Svensk Pilotförening menar att deras lönekrav motsvarar en marknadsanpassning.

Foto: Pressbild

Det var på tisdagsförmiddagen som piloterna i SAS Danmark valde att lämna förhandlingsbordet. Därmed har förhandlingarna för SAS-piloter i samtliga tre skandinaviska länder avslutats utan att parterna har kommit överens.

Tre huvudområden

Kraven som SAS Pilot Group, som organiserar 95 procent av piloterna inom SAS, har ställt är i huvudsak tre: 

  • Löneökning med femton procent (det ursprungliga kravet var 25 procent). På övriga arbetsmarknaden är det överenskomna så kallade märket, det vill säga den genomsnittliga löneökningen, knappt 2,2* procent för 2019. De svenska SAS-piloternas genomsnittliga utbetalda lön var förra året 93 000 i månaden (inklusive tillägg och traktamente). 
  • Minskad arbetstid med fem dagar per år samt en ensidig möjlighet för piloter att löpande arbeta fem dagar följt av fyra dagars ledighet. Redan idag har SAS-piloter endast 183 arbetsdagar per år, att jämföra med vanliga tjänstemän och arbetare som har 224–229 dagar per år. 
  • Begränsa SAS möjlighet att använda underleverantörer, vilket arbetsgivarsidan anser är en kraftig inskränkning av SAS rätt att leda och fördela arbetet 

”Extrema” krav

– Pilotförbundets krav är extrema. SAS måste kunna bedriva sin verksamhet under samma förhållanden som övriga företag på svensk arbetsmarknad, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef för Transportföretagen, Flygbranschen.  

– För SAS är det viktigt med hållbarhet över tid. Genom att normalisera och skapa en hållbarhet avseende kostnadsökningar är förhoppningen att bolaget ska kunna uppnå sina målsättningar avseende miljö, konkurrenskraft och inte minst att kunna skapa riktig anställningstrygghet, fortsätter han. 

Pilotförbundets ordförande Wilhelm Tersmeden menar att piloterna i SAS inte får ta del av värdeskapandet i bolaget som piloter i andra bolag får göra. 

– Faktum är att vi har bett SAS om en marknadsanpassning av vår lön. Piloterna i SAS har genom flera år bidragit till lönsamhet i SAS. Tidigare önskade SAS alltid att jämföra oss med andra flygbolag. När lön och arbetstidsordningar nu är sämre än i andra seriösa flygbolag som vi kan jämföra oss med, vägrar SAS att diskutera frågan om marknadsmässig lön för piloter, säger han i ett pressmeddelande.  

Viktig yrkeskår

– Piloterna är en viktig och professionell yrkeskår inom SAS. Men detsamma gäller för övriga yrkesgrupper i bolaget och det måste råda en hållbar kostnadsökningstakt för alla grupper, konstaterar Torbjörn Granevärn.  

Nu varslar alltså pilotföreningarna om konflikt. Om parterna inte kan enas kommer en strejk, där alla anslutna piloter som är anslutna hos SAS Pilot Group och som är anställda på SAS lägger ner arbetet, inledas vid midnatt natten till den 26 april. Men innan dess ska det genomföras medling. 

– Vi ser fram emot att få igång konstruktiva förhandlingar med piloterna inom ramen för Medlingsinstitutets försorg, säger Torbjörn Granevärn.  

* Märket för avtalsåren 2017–2019 är enligt Industriavtalet 6,5 procent, det vill säga i genomsnitt knappt 2,2 procent per år. Fördelningen i olika branscher kan dock variera. 

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2019-04-02 - 18:36  #Avtalsrörelse #Konflikt #Kollektivavtal