Logo
Logo
Nyhet5 februari 2018 - 21:02

"Stora grupper står fortfarande utanför arbetsmarknaden"

Fler och fler blir långtidsarbetslösa och bland utrikes födda tilltar arbetslösheten, visar en rapport av arbetsmarknadsanalytikern Jan Edling. Sysselsättningsgraden framöver måste öka betydligt om vi ska klara välfärden på den nivå vi har i dag, betonar han.

jan edling
Foto: Mats Andersson / TT

I rapporten ”Den svenska arbetsmarknaden under tre decennier – med utblick mot 2050” går arbetsmarknadsanalytikern Jan Edling (som bland annat har ett förflutet inom försäkringskassevärlden, LO och Vinnova) igenom strukturella och politiska förändringar på arbetsmarknaden från 1980-talet och framåt. Rapporten, som nyligen presenterades under ett seminarium i Europahuset, är utgiven av Svenska ESF-rådet.

– Under tre decennier har vi gått från en sysselsättningsgrad på 87 procent av befolkningen, till 75 procent, för att så småningom hämta upp oss till dagens 82 procent. Vi är tillbaka på full sysselsättning för väldigt många människor, men inte för alla. Stora grupper står fortfarande utanför arbetsmarknaden, sa han.

Olika strategier för att möta arbetslöshet

Genom åren har Sverige haft olika strategier för att ta hand om människor som inte lyckas etablera sig, konstaterade Jan Edling.

– Tiden efter 90-talskrisen växte långtidssjukskrivna kraftigt och antalet förtidspensionerade var rekordhögt, vilket höll arbetslösheten nere. Det ledde till en stor politisk debatt inför valet 2006, sa han.

Tiden efter 2014 förbättras arbetsmarknaden radikalt, enligt Jan Edling. Men tre stora grupper blir kvar i arbetslöshet, betonar han.

– Det är den tiden vi fortfarande lever i, sa han.

Tre stora grupper kvar i arbetslöshet

Framför allt utrikes födda, funktionshindrade och långvarigt arbetslösa har stora svårigheter.

– Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sa nyligen att det går ganska bra för nyanlända som har introduktionsprogram av olika slag. Men det finns en annan grupp invandrare som har stora problem, de som bor i förorter med trångboddhet. 30 procent av barn i dessa miljöer går inte vidare till gymnasiet. Det leder inte till jobb i dagens samhälle, sa han.

Gruppen långvarigt arbetslösa har ökat under senare år och enligt Jan Edling ser vi en allt mer tudelad arbetsmarknad. Han är orolig över utvecklingen.

– De som är födda i Sverige har en minskande arbetslöshet, men bland utrikes födda ökar arbetslösheten, sa han.

– Fler och fler blir långtidsarbetslösa. Normalt i högkonjunktur är annars att den gruppen minskar, fortsatte han.

Sysselsättningen måste öka om välfärden ska ligga på dagens nivåer

I rapporten har Jan Edling gjort prognoser över befolkningstillväxt, invandring och försörjningskvoter. I dag ligger sysselsättningsgraden på omkring 82 procent. Det är en ganska bra utveckling, men långtifrån tillräcklig, betonade han.

– Jag har räknat ut att vi behöver en sysselsättningsgrad på minst 83 procent år 2020 om vi ska klara välfärden på den nivå vi har i dag. 2025 behöver sysselsättningsgraden vara minst 84 procent, och 2030 minst 85 procent. Vi har ganska långt kvar till sysselsättningsgraden på 87 procent före 90-talskrisen. Men det borde vara målet för sysselsättningspolitiken, sa han.

– Jag håller med Jan Edling om att Europas lägsta arbetslöshet till 2020 inte är ett bra mål. Det borde istället handla om hur vi kan främja sysselsättningen i alla grupper. I dag finns en skevhet mellan inrikes och utrikes födda. Det är klart att det inte är okej att ha 15 procent arbetslöshet bland utrikes födda när det är högkonjunktur, sa Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

Kompetensbrist högt på agendan

Kompetensförsörjningsfrågor måste ligga högt upp på dagordningen. Problemet är akut och alla lösningar är välkomna, menade hon.

– Tänk om vi skulle kunna nyttja äldre arbetskraft på ett bättre sätt för att skola in yngre och utrikes födda, sa hon.

Erica Sjölander som representerade Facken inom industrin slog ett slag för kompetensutveckling och livslångt lärande.

– Det har pratats länge om de här sakerna, nu behöver alla fack jobba för att det ska bli verkstad, sa hon.

”Arbetsmarknadspolitiken kan inte lösa allt”

Att få nyanlända i jobb är den viktigaste framtidsutmaningen, enligt Jan Edling. Men arbetsmarknadspolitiken kan inte fixa allt. Andra saker som påverkar konkurrenskraften måste tas på allvar, påpekade han.

– Det handlar exempelvis om hur våra storföretag lyckas. Om de skaffar underleverantörer i Sverige eller på andra håll, och var forskningen hamnar? Det är oroande att vi lyckas sämre med exporten än många andra länder, sa han.

– Det är svårt att få nya entreprenörsdrivna företag att växa i Sverige, avslutade Bettina Kashefi.

#Arbetslöshet#Integration
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist