Karl-Henrik Sundström, Stora Enso
Foto: TT

Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström varnar för konsekvenserna av ett swexit.

Stora Enso varnar: Swexit drabbar svenskt välstånd

Publicerat av Stina Bengtsson

Ett eventuellt swexit, alltså om Sverige skulle lämna EU, skulle innebära 73 000 färre jobb i hela landet, enligt Stockholms Handelskammare. "Vårt välstånd bygger på de stora exportföretagen", menar Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare.

Andreas Hatzigeorgiou

– En ”swexit” kan komma att kosta Sverige både uteblivna jobb och svagare tillväxt. Därför är förslaget om att lämna EU farligt. Det skulle vara negativt för vårt välstånd, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stockholms Handelskammare har låtit Oxford Economics göra en studie av effekterna av ett eventuellt swexit. Siffrorna talar sitt tydliga språk:

  • Svensk BNP minskar med uppskattningsvis fyra procent, det vill säga 30 000 kronor per varje svenskt hushåll i genomsnitt.
  • Svenska hushålls köpkraft försvagas med motsvarande 16 600 kronor per hushåll, mätt i 2017 års priser.
  • Resultera i 73 000 färre jobb år 2031 jämfört med om EU-medlemskapet hade varit intakt.

Drabbar hela landet

Hela landet skulle drabbas. Bara Västsverige, alltså Halland och Västra Götaland, skulle närmare 20 000 jobb försvinna, enligt beräkningen. Motsvarande siffra i Sydsverige, det vill säga Skåne och Blekinge, är drygt 11 000. Och i region efter region minskar arbetstillfällena vid en eventuell swexit.

– En swexit riskerar att leda till färre jobb över hela landet, vilket skulle skada regionernas ekonomi och hämma deras tillväxt, säger Andreas Hatzigergiou.

Även om svenskarnas förtroende för EU fortsatt är stort är det fler och fler, inte minst från politiskt håll, som pratar om att lämna unionen. Andreas Hatzigeorgiou menar att det är viktigt att en kommande svensk regering arbetar för att förankra Sverige i EU och inte minst skapa ett ökat förtroende för EU hos svenskarna.

– För ett litet exportorienterat land som Sverige är det viktigt att behålla och utveckla EU:s inre marknad. Till det ska så klart läggas att så väl företag och privatpersoner har stor nytta av att ingå i en större arbetsmarknadsregion, säger han.

Medhåll från näringslivet

Och han får medhåll från näringslivet. I veckan skrev vd:arna för fem stora svenska industriföretag en debattartikel Dagens Industri. Ämnet var varför EU är så viktigt för Sverige.

”I en tid av ökande protektionism och hotande handelskrig måste vi som litet och handelsberoende land vara oerhört måna om våra relationer med omvärlden. Det är därför oroande att politiska vindar blåser som går emot de internationella samarbeten och den globalisering som varit en förutsättning för Sveriges framgångar”, skrev debattörerna.

Frihandeln viktig

Karl-Henrik Sundström, vd för skogsindustrikoncernen Stora Enso, är en av dem. Stora Enso har 5 000 anställda i Sverige, men den absoluta lejonparten av försäljningen, mer än 90 procent, sker till andra länder. Ett swexit skulle drabba Stora Enso hårt – och som en konsekvens även Sverige, tror han.

– Vårt välstånd bygger på de stora exportföretagen, menar Karl-Henrik Sundström.

Han poängterar att för företag som Stora Enso och andra är det avgörande slippa tullar, gränskontroller och andra hinder.

– För ett litet exportberoende land som Sverige är frihandeln oerhört viktig, konstaterar Karl-Henrik Sundström.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-09-07 - 13:11  #Politik