Logo
Logo
Nyhet10 maj 2017 - 15:05

Stora Enso hotar lämna Göteborgs hamn

Den långdragna konflikten i Göteborgs hamn börjar bli riktigt kännbar. Om en lösning dröjer kommer skogskoncernen Stora Enso att leta efter andra transportalternativ. I dag har arbetsgivaren APM Terminals reagerat på Hamnarbetarförbundets senaste varsel genom att svara med spegellockout.

hamnkonflikt
Foto: TT

Hamnkonflikten i Göteborg fortsätter. Varsel, punktstrejker och blockader har avlöst varandra den senaste tiden. Bara för några dagar sedan varslade Hamnarbetarförbundets avdelning 4 (Hamn4an) om nya stridsåtgärder mot företaget APM Terminals. Den här gången i form av övertids-, nyanställnings- och inhyrningsblockad som träder i kraft den 15 maj och pågår till och med den 30 juni. Stridsåtgärderna består även av blockad mot timanställda att framföra grensletruckar utan instruktörs överseende.

Nu har APM Terminals svarat med att varsla om spegel- och konsekvenslockout som träder i kraft den 19 maj och varar till och med den 30 juni. Under perioden kommer tiderna som containerhamnen håller öppet vara kraftigt begränsade.

– Vi gjort allt vi har kunnat för att lösa konflikten med Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 parallellt med att vi har försökt upprätthålla våra åtaganden gentemot kunder och ägare. Den gradvisa försämringen av situationen kan inte fortgå och för att skydda verksamheten och för att förmå Hamn4an att avbryta sina stridsåtgärder genomför APM Terminals Gothenburg den här åtgärden, säger Henrik Kristensen, vd för APM Terminals Gothenburg, i en kommentar.

Företag letar efter andra färdvägar

Konflikterna i hamnen påverkar kapaciteten, och flera företag ser nu efter andra transportvägar. För en tid sedan meddelade exempelvis transportföretaget SCT Transport att de lägger ned en järnvägsterminal som en direkt följd. Även Västsvenska handelskammaren har vittnat om allvarliga problem för näringslivet. Nu ryter flera företag ifrån, bland annat skogskoncernen Stora Enso som skickar 800 containrar via Göteborgs hamn varje vecka.

– Vi har, liksom flera andra stora företag i hamnen, tvingats att styra flöden bort från Göteborg för att hitta andra alternativa transportsätt. Vi har lyckats ganska väl med det, men konsekvenserna av konflikterna är kännbara för oss i form av längre transporter, fler förseningar och ökad belastning på miljön. Det är viktigt för oss och hela den svenska industrin att den här konflikten får en lösning, säger Carl Norell, pressansvarig på Stora Enso, till GöteborgsPosten.

En lösning på konflikten måste till så snart som möjligt, betonar han. Annars är risken att företaget helt enkelt lämnar hamnen.

– Vi vill inte spekulera för mycket om framtiden, men om konflikten inte löser sig så kommer vi och flera med oss att tvingas titta på mer långsiktiga lösningar och därmed flytta trafik från Göteborgs hamn. Det vore inte bra för någon av parterna, säger han.

Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström har nu skrivit ett brev till regeringen för att belysa det akuta i situationen, uppger GP. Även arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv har tröttnat på alla konflikter i hamnen och har därför legat på regeringen om ändrade konfliktregler.

– Konfliktreglerna måste ses över nu. Vi vill ha förändringar som gör att ett tecknat kollektivavtal innebär fredsplikt, och det vill jag gärna få tillfälle att diskutera med företrädare för regeringen, sade Peter Jeppsson, vice vd på Svenskt Näringsliv, för en tid sedan.

Diskussioner pågår nu på olika plan.

Vill ha eget kollektivavtal

Kortfattat handlar den långdragna konflikten i Göteborgs hamn om en tvist mellan Hamnarbetarförbundet och företaget APM Terminals.

Hamnarbetarförbundet menar bland annat att motparten vill marginalisera deras inflytande, och att arbetsmiljöarbetet har blivit eftersatt. Enligt arbetsgivarna är ett av grundproblemen att Hamnarbetarförbundet vill ha ett eget kollektivavtal trots att hamnen redan har ett avtal med fackförbundet Transport som omfattar alla hamnarbetare, inklusive Hamnarbetarförbundets medlemmar. Förbundet har vid upprepade tillfällen nobbat medlarbud och erbjudanden om hängavtal.

– Vi tackar inte nej till hängavtal, men vi sätter oss inte i knät på andra arbetstagarorganisationer, har Eskil Rönér, ordförande i Hamnarbetarförbundet, tidigare sagt till Lag & Avtal.

Utnyttjar konfliktmöjligheter

Hamnarbetarförbundet, som inte har kollektivavtal och därför inte heller fredsplikt, utnyttjar de konfliktmöjligheter som lagstiftningen ger dem, påpekar arbetsgivarsidan.

– De vill ha samma rättigheter som fackföreningar med kollektivavtal har, men samtidigt kunna ta till konfliktvapnet för att tvinga APM Terminals, som redan följer branschens kollektivavtal, att följa deras krav. Det är inte seriöst, sade Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar, för en tid sedan till Arbetsmarknadsnytt.

Idag är han inte särskilt hoppfull om att parterna ska hitta en lösning.

– Vi ser inte att det finns någon närliggande lösning förhandlingsvägen eftersom vi under det här året har prövat allt. Makten att lösa denna 40-åriga konflikt har politikerna, säger Joakim Ärlund, i ett pressmeddelande.

Fortsättning följer…

#Avtalsrörelse#Avtalsrörelse#Hamnkonflikten#Konflikt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist