Lastbil, väg, buss
Foto: TT

Stora Enso: Förarbristen slår mot svensk ekonomi

Publicerat av Martin Berg

Bristen på yrkesförare leder till ökade kostnader för företagen. ”Vi kommer att få se löneglidningar, särskilt i storstäderna”, säger Jörgen Olofsson, transportchef på skogsindustriföretaget Stora Enso.

Caj Luoma, Transportföretagen

Caj Luoma, Transportföretagen.

Foto: Transportföretagen
Jörgen Olofsson, transportchef, Stora Enso

Jörgen Olofsson, Stora Enso.

Foto: Lasse Arvidson

Det framtida behovet av transporter ökar i takt med globaliseringen. När fler länder lyfts ur fattigdom innebär det en ökad efterfrågan på varor och tjänster. En ny spelare på banan är den växande e-handeln som ställer stora krav på fungerande logistik- och transportlösningar.

Det görs försök med självkörande lastbilar, men majoriteten av vägtransporterna kommer för en lång tid framöver ske med bemannade lastbilar.

Kompetensbristen inom näringen är redan idag väldigt stor. En rapport från Transportföretagen visar att det kommer att bli mycket värre, eftersom utbildningstakten av yrkesförare är alldeles för låg för att matcha det framtida behovet. År 2030 kommer det att saknas mellan 30 – 40 000 yrkesförare, enligt rapporten.

Samtidigt är kostnadsläget i den svenska transportnäringen högre än jämförbara konkurrentländer, vilket beror på högra bränsle- och arbetskostnader.

Tackar nej till jobb

– Jag känner till företag idag som tackar nej till uppdrag på grund bristen på förare, säger Caj Luoma, Chef kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Jörgen Olofsson är transportchef på skogsindustriföretaget Stora Enso, som har ett stort behov av fungerande transporter. Han märker av den tilltagande bristen på yrkesförare och vintern som gick var särskilt besvärlig på grund av dåliga väderförhållanden.

– Vi för ju en ständig dialog med våra transportföretag, men den är vintern har det varit svårt att fylla på med förare, säger Jörgen Olofsson.

Han menar att bristen på yrkesförare kommer att leda till att företagens transportkostnader ökar. 

– Ja, det blir ju så om konkurrensen om den här resursen ökar, vilken den gör snabbt, särskilt i storstadsregionerna. Det leder i sin tur till löneglidningar.

Han är också orolig för att kompetensbristen kommer att få stora konsekvenser för den svenska ekonomin.

– Det är ju rätt självklart att om inte företag effektivt kan transportera produkter och råvaror riskerar den ekonomiska tillväxten att hämmas. Det i sin tur påverkar även Sveriges förmåga att skapa nya arbetstillfällen, säger Jörgen Olofsson.

Krävs breda lösningar

För att lösa problemet med att få söker sig till yrkesförarutbildningarna tror han på breda lösningar.

– Vi inom näringslivet kan samarbeta med utbildningsinstituten för att skapa en positiv bild av yrket och kommunicera att det finns ett säkert jobb att gå till efter utbildningen. Politikerna måste hjälpa till att ta fram fler och bättre utbildningsplatser, säger Jörgen Olofsson.

– Det handlar bland annat om att höja kvaliteten på både utbildningar och lärare. Idag är kompetensnivån mellan de olika utbildningarna ojämn, fyller Caj Luoma i.

Från politiskt håll har det kommit en del initiativ och för bara några veckor sedan sköt regeringen till 30 miljoner kronor i tillskott till vuxenutbildningen av yrkesförare, vilket innebär att det nu finns 190 miljoner kronor avsatta för att få fler i utbildning.

40 000 jobb kan försvinna

40 000 jobb kommer att gå förlorade inom transportbranschen inom en dryg tioårsperiod, om inte rätt åtgärder sätts in.

Enligt prognoser kommer godstransporterna att öka med närmare 60 procent under samma period.

Transportnäringen sysselsätter cirka 308 000 personer och står för omkring 6,7 procent av den totala sysselsättningen i Sverige.

Varje dag transporteras runt 1,5 miljoner ton gods inom Sverige. På kortare sträckor, under 30 mil, dominerar lastbilstrafiken medan järnväg och inte minst sjöfarten har fördelar på längre sträckor.

Källa: Transportföretagen

Martin Berg

Publicerad av Martin Berg den 2018-06-11 - 12:50  #Arbetslöshet #Kompetensförsörjning #Politik