Logo
Logo
Nyhet9 april 2019 - 13:04

Stora brister i Arbets­förmedlingens Stöd och matchning

Systemet med Stöd & matchning måste bli mer transparent och effektivt. Det menar fristående leverantörer av arbetsförmedlingstjänster. De är kritiska till hur systemet fungerar.

Jobbsökande
Foto: GUN PERSSON LJUSNE

Arbetsmarknadssatsningen Stöd & matchning (SOTOM) infördes 2014 på Arbetsförmedlingen som en metod för arbetssökande att ta hjälp av externa leverantörer av arbetsförmedlingstjänster – och med fem år på nacken har den nu utvärderats av Svenskt Näringsliv i rapporten ”Uppföljning av rating-systemet i Stöd & matchning”.

Rapporten diskuterades under ett seminarium där bland andra Maria Mindhammar, överdirektör på Arbetsförmedlingen, medverkade.

Maria Mindhammar, överdirektör, Arbetsförmedlingen
– Vi behöver spetsa vår behovsanalys och beställarkompetens, säger Arbetsförmedlingens överdirektör Maria Mindhammar.
Foto: Pressbild

– Jag har läst rapporten med stort intresse, det här är viktiga frågor. Vi har fortsatt prioritera upphandlingsfrågor och höjt det till strategisk nivå, men vi har inte kommit ända fram. Vi behöver spetsa vår behovsanalys och beställarkompetens. Profile-targeting står högt på agendan, säger Maria Mindhammar.

Har börjat utrangera leverantörer

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, tycker att det är positivt att Arbetsförmedlingen har tagit till sig av kritiken mot systemet, men att det finns mer kvar att göra.

Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert
Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, tycker att Arbetsförmedlingen har kommit en bit på väg, men att det finns mer kvar att göra.
Foto: Stina Bengtsson

– Man har börjat utrangera leverantörer som inte presterar tillräckligt väl, vilket är en viktig princip från vår sida och man har gjort ratingssystemet mer träffsäkert, genom att gå från tre till fyra stjärnor. Sedan har de gjort ratingvärdena lite bättre och mer transparanta, men inte alls på den nivån som vi har föreslagit.

På plats på seminariet fanns även ett par leverantörer av arbetsförmedlingstjänster, som fick möjligheten att framföra sina synpunkter på hur Stöd & matchning fungerat. Många lade tonvikt på att ratingsystemet, där leverantörerna betygsätts från ett till fyra beroende på hur många de får ut i arbete – där fyra innebär bäst resultat – kan utvecklas bättre.

Fördröjning på ett år

Det finns i nuläget en fördröjning på omkring ett år innan leverantörens resultat synliggörs för den arbetssökande, vilket kan ge en felaktig bild av leverantören, påpekade leverantörerna.

– Det kan ju vara så att man gjort jättestora förändringar under den tiden, men ändå bara får en stjärna. Och tvärtom kan du få en fyra för att du hade två jobbcoacher som var jättebra för ett år sedan, och som sedan har lämnat, vilket innebär att du i nuläget inte håller samma höga nivå. Jag skulle vilja se stjärnor redovisas varje kvartal som baseras på tre månader gamla siffror, säger Anne Buckard, Arena personal.

Hon önskar också att mer data redovisas, med andra ord vad som döljer sig bakom stjärnorna mer specifikt.

– Om jag får fyra stjärnor vet jag inte vad vi har gjort rätt, får vi en stjärna vet vi inte vad vi har gjort fel. Jag skulle vilja se statistiken bakom, som hur många deltagare har gått igenom, hur många har kommit till jobb och vad är profilen på de som har fått jobb? Jag skulle vilja se vilka branscher som har anställt, så att jag kan utveckla och utmana mina medarbetare till att bli bättre.

Arbetslösa är inne på fel spår

Torild Carlsson från Ibility tryckte på att de parametrar som den arbetssökande ställs inför när den ska in i STOM-systemet bör förtydligas. Han anser att geografi, språkstöd och branschval bör strykas, eller ges mindre betydelse när den arbetssökande väljer leverantör – och att fokus bör ligga på resultat.

– En viktig orsak till att många är arbetslösa är att de är inne på fel spår, och så väljer de att söka inom samma bransch igen, trots att de kanske skulle passa bättre i en annan. Det är vad det professionella stödet kan hjälpa till med, men som leverantör får man bara säga att man kan fem branscher. Du kan alltså ha en leverantör med två anställda som får säga att de kan fem branscher, och en annan leverantör med 200 anställda som fortfarande bara får säga att de kan fem branscher. Det faller på sin egen orimlighet att ha den lösningen, säger Torild Carlsson.

Cecilia Burman

#Arbetsförmedlingen#Arbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist