Soppslevar
Foto: Pi Frisk / SvD / TT

Stor ökning i antalet varsel

Publicerat av TT

I spåret av den ekonomiska krisen ökar antalet varsel markant. Varselnivån har länge legat på en låg, jämn nivå, men det har nu ändrats

Från första till 15 mars rapporterades 4 669 varsel in till Arbetsförmedlingen. Under hela mars 2019 var siffran 3 292. Storstäderna drabbas klart hårdast, där 75 procent av varslen har skett i Stockholms län, följt av 12 procent i Västra Götaland och 4 procent i Skåne.

Ökningen är störst inom hotell- och restaurangverksamhet samt personliga och kulturella tjänster, där över 3 000 personer har varslats under mars första två veckor. Efter det kommer kategorin finansiell verksamhet och företagstjänster, där 720 personer har varslats.

– Vi ser ett trendbrott där antalet varsel nu ökar markant. Regeringens krispaket syftar till att arbetsgivarna inte ska behöva säga upp sina anställda. Vår bedömning är att det kommer att dämpa effekterna och alla varsel leder inte till uppsägningar och arbetslöshet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Regeringens samlade coronaåtgärder hittills

  • Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården och omsorgen kopplade till coronaviruset.
  • För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.
  • Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket får ytterligare resurser.
  • Resurserna ökas för den s.k. smittbärarpenningen då antalet individer som har rätt till denna ersättning antas komma att öka.
  • Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
  • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från 1 januari.
  • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars.
  • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.

Källa: regeringen.se

TT

Publicerad av TT den 2020-03-17 - 07:22  #Arbetslöshet #Arbetsförmedlingen #Konjunktur