Mats Kinnwall Foto Heléne Grynfarb
Foto: Heléne Grynfarb

”Stenhård konkurrens om talangerna”

Egna talanger men även utländsk kompetens krävs om Sverige ska hänga med i utvecklingen och klara den internationella konkurrensen. Landets industriföretag lägger nu ner allt mer energi på att hitta kvalificerad personal.

Sverige har som Arbetsmarknadsnytt tidigare rapporterat ( 12 ) tappat i konkurrenskraft de senaste åren. För att vända trenden måste företagen bland annat hitta duktiga medarbetare. Skogsnäringen, som utgör 9-12 procent av svensk industri, är inget undantag.

– Det har blivit allt svårare för våra medlemsföretag att matcha den tekniska utvecklingen med rätt kompetens. Företagen besöker ofta universiteten och högskolorna och flera företag har på sistone satt upp egna traineeprogram. Men konkurrensen om talangerna är stenhård, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna.

Skogsnäringen betraktades länge som en arbetsintensiv bransch. Men den som idag besöker till exempel ett pappersbruk eller ett sågverk hittar nästan enbart maskiner. Det finns en del markpersonal, men med teknikens hjälp kan mycket av arbetet numera skötas på distans. Förändringen har ökat efterfrågan på ingenjörer.

Men att hitta ingenjörer är lättare sagt än gjort. Andra utbildningsvägar lockar och för den yngre generationen spelar landgränserna dessutom mycket liten roll. Suget att flytta utomlands är så starkt att det krävs stora fördelar på hemmaplan för att stanna kvar i Sverige.

– För ett land som Sverige med liten hemmamarknad och relativt långt till världsmarknaden, är det extra viktigt att kunna erbjuda förmånliga villkor, både till arbetstagarna men också för näringslivet. Expertskatten var ett sätt att locka utländsk expertis, men vad görs från politiskt håll för att behålla de egna talangerna?

En rad länder, däribland Kina, arbetar numera aktivt för att förmå unga kineser som utbildat sig och arbetat utomlands att söka sig hemåt igen. Mats Kinnwall efterlyser en bättre förståelse för bland beslutsfattarna om vad det är som gör ett land attraktivt.

– Hög livskvalitet är en av Sveriges främsta framgångsfaktorer, men social trygghet, närheten till naturen och god miljö räcker inte. För att klara konkurrensen med andra länder krävs till att börja med goda villkor för företagen. Men det är också en fråga om privatekonomi. Om vi ska förmå behålla de egna förmågorna och dessutom attrahera utländsk personal måste politikerna vara beredda att sänka skatten på arbete. Annars riskerar vi att gå miste om avgörande kompetens vilket äventyrar samhällets framtida välstånd, säger Mats Kinnwall.

Publicerad av Redaktör den 2015-07-10 - 15:34  #Konkurrenskraft