Mattias Dahl
Foto: Svensk Handel

Stenhård konkurrens ger litet utrymme för löneökningar

I dag är vinsten i handelsbranschen låg samtidigt som konkurrensen är stenhård. Därför är stabila avtal som inte försämrar företagens konkurrenskraft den absolut viktigaste frågan i avtalsrörelsen. Det understryker Mattias Dahl, förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

– Nivåfrågan är den absolut viktigaste frågan i avtalsrörelsen, pengarna avgör. Vi måste få till stabila avtal på rätt nivå och som inte skadar företagens konkurrenskraft. Det är viktigt för att vi ska kunna skapa fler jobb och för att vi inte ska förlora fler jobb till utlandet. Det gäller inte bara vårt eget förbund, utan det gäller för hela avtalsrörelsen, säger han.

Svensk Handel företräder landets handelsföretag och har omkring 12 000 medlemsföretag. Den årliga vinsten i handelsbranschen är låg och branschen präglas av en stenhård konkurrens. Bland annat har den växande e-handeln skapat en helt ny konkurrenssituation inom handeln. E-handeln har lett till ett ändrat köpbeteende hos kunderna, som i sin tur innebär en hårdare prispress och därmed minskade marginaler för handeln.

Inför avtalsrörelsen betonar Mattias Dahl vikten av att märket respekteras. Det innebär att det är parterna i den konkurrensutsatta industrin som ”sätter märket” för nivån i avtalsrörelsen och att parterna i de andra branscherna sedan respekterar den nivån.

– Inför den här avtalsrörelsen har vi haft en gedigen diskussion i Svenskt Näringslivssfären, märket är den bästa modellen vi har just nu.

– Sverige tål inte att vi hamnar på för höga löneökningar, vi måste nyktra till. Vi kan inte ligga lite högre än våra konkurrentländer. Alla förlorar på det, både individer och företag.

Vid sidan av nivåerna prioriterar Svensk Handel också på vilket sätt löneökningarna ska fördelas. Dahl vill att företagen fördelar löneökningarna på individnivå, efter prestation. Insatserna ska vara avgörande.

– Vi vill belöna individer som presterar, de som har bidragit till att det har gått bra för företaget.

Under avtalsrörelsen ska organisationen tillsammans med Handelsanställdas förbund också förhandla fram ett nytt och modernt lageravtal. Det avtal som finns idag har inte moderniserats sedan 1950-talet. Avtalet innehåller allt från lagerarbetstider till arbetsmiljöfrågor och just nu jobbar en arbetsgrupp med att få till ett nytt lageravtal.

– Vi behöver ett modernt lageravtal, det är en branschavgörande fråga. Det finns en risk att allt fler lagerverksamheter flyttar utomlands, avslutar Mattias Dahl.

Publicerad av Redaktör den 2015-08-14 - 14:43  #Konkurrenskraft