Jonas Hinnfors, Ulf Bjereld, Jenny Madestam
Foto: Göteborgs universitet + TT

Jonas Hinnfors, Ulf Bjereld och Jenny Madestam.

Statsvetare: Här är frågan som kan rasera LO

LO är mitt inne i en kris. Hur allvarlig den är beror lite på vem som får frågan. ”Jag tror inte LO luckras upp helt, men avtalsrörelsen visar på stora problem”, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Kanske är det allra största problemet som LO har den sviktande fackanslutningsgraden, som har varit dalande länge, i kombination med medlemmarnas allt svagare band till moderpartiet. Inre slitningar, som dem vi ser nu i samordningen av avtalsrörelsen och LAS-förhandlingarna är allvarliga, men sådana har funnits tidigare i LO:s historia.  

– Jag tror inte det har tillkommit kortsiktigt nya problem, det är mer långsiktiga faktorer som börjar gå så långt att det börjar bli problematiskt med partirelationen, säger Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Blir LO svagare kan det bli svårare att visa sin styrka samtidigt som nya partitillhörigheter bland medlemmarna riskerar att förändra rådande förhandlingsmodell, varnar han.

– Andelen LO-medlemmar som röstar på Socialdemokraterna har minskat sedan 60-talet, men det är först nu, när det är under 50 procent och en fjärdedel samlar sig kring ett parti som SD, som det börjar närma sig den punkt där det blir mer ett hot om vad LO ska vara, säger han.

Falangbildning kan hota

Så länge inte LO-medlemmarna som röstar på andra partier agerar gemensamt vid val av ombud så ändras nog inte förutsättningarna för vad LO är och står för, men om det uppstår olika falanger som inte bara har olika politisk utan även facklig syn är det ett orosmoment både för LO och socialdemokratin, varnar Jonas Hinnfors.

– SD kan börja agera i synen på socialdemokratin och finansieringen av stödet till den och hur man ska bedriva fackligt arbete. De ser principiellt med skepsis på olika typer av splittring, etniskt men också vad gäller samhället i stort. Potentiellt skulle de kunna slå in på en mer korporativ väg, säger han.

– Det är inte glasklart hur SD ser på att LO förhandlar ur en styrkeposition med motparterna på arbetsplatser och nationellt. Kanske vill de utveckla ett gemensamt synsätt för arbetsgivare och fack bort från dagens förhandlings- och kompromissmodell. Då kan det bli så att hela strategin för LO sätts i fråga, fortsätter Jonas Hinnfors.

I ett sådant scenario skulle det nästan kunna bli en existentiell fråga för LO, befarar han.

– Jag ser inget maktövertagande från annat politiskt håll, som har börjat agera koordinerat inom LO och kapar banden till S, men det skulle kunna komma, säger Jonas Hinnfors.  

Spänningar och slitningar

Hur allvarlig utvecklingen är beror på varför medlemmarna röstar på SD, menar Ulf Bjereld, också han professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet. 

– SD-medlemmar kan ge spänningar och slitningar. Hur det går beror lite på varför de röstar som de gör, om det är för att de inte vill ha invandring eller om de tycker att Januariavtalet är kasst. Det vet vi inte tillräckligt mycket om idag, understryker han.

Det kan dock bli svårt att behålla kopplingen till (S) om inte medlemmarna är med där, påpekar Jenny Madestam, lektor i statsvetenskap vid Södertörns Högskola. 

LO, som i dag består av 14 fackförbund, bildades redan 1898 och har sedan starten haft ett nära samarbete med det socialdemokratiska partiet. Det manifesteras inte minst i det faktum att LO:s ordförande är en given ledamot i Socialdemokraternas mäktiga verkställande utskott och att (S) får stort finansiellt stöd till partiet från såväl LO central som från flera olika förbund inom LO, även om de inte är lika många som tidigare. Det största förbundet Kommunal, med en halv miljon medlemmar, meddelade till exempel i början av förra året att de drar tillbaka sitt årliga partistöd på tre miljoner kronor.

Lösningar härstammar från en annan tid

Den allt lägre fackliga anslutningsgraden och partiets minskade attraktionskraft är ett strukturellt problem i en tid då vi lever i annan verklighet med andra frågor på agendan för medlemmarna än när de bildades, som måste adresseras.

– Det finns ett enormt tankearbete och man sitter inte med armarna i kors. I Socialdemokraterna och LO finns probleminsikten, men man är inte lika framgångsrik i att hitta lösningar, de härstammar från en annan tid. Det gäller att bevara partiets och förbundets DNA men göra på ett annat sätt. Det gäller i hela Europa i takt med att industrialiseringen fasas ut, konstaterar Ulf Bjereld.

Det kan hända att det är lättare sagt än gjort. Till exempel har inte alla förbund ännu någon inkomstförsäkring trots att det är en viktig fråga för den som väljer att bli medlem.

Lämnade samordning och LAS-förhandlingar

Både Jonas Hinnfors och Ulf Bjereld tonar ned de interna LO-problemen, som har fått stora rubriker i vinter. Det faktum att Kommunal och Pappers lämnade LO-samordningen och att Kommunal samt ytterligare fem fackförbund, motsvarande över hälften av medlemmarna, har lämnat LAS-förhandlingarna är visserligen tydliga tecken på splittring, men inte så allvarligt, som man skulle kunna befara, enligt Ulf Bjereld.

– Både Kommunal och Pappers med flera är ju fortfarande medlemmar i LO, men de har valt en annorlunda taktik här. De nyttjar det handlingsutrymme som medlemskapet medger, säger han.

– Det har funnits olika typer av konflikter av samma karaktär ganska frekvent. Det är inget gravt tecken på splittring och behöver inte vara nådastöten, säger Jonas Hinnfors.    

Men det finns andra som ser allvarligare på det.

– Avtalsrörelsen är ett jättebekymmer. Det är mycket svårt att samla stora grupper under ett paraply idag, det är mer olika intressen, ett mer heterogent samhälle och svårare att hålla samman. Frågan är om det verkligen går att ha en samlad avtalsrörelse när alla inte har samma önskemål, säger Jenny Madestam.

Hon sätter fingret på den springande frågan om hur fackföreningar ska göra sig relevanta och legitima i den individualistiska tidsandan och den akilleshäl den utgör för LO.

– Jag tror att den typen av stora maktfaktorer kan ha svårare att göra sig gällande i framtiden. Kollektivisering har det svårt i dag och kommer ha det framöver. LO har haft skimmer av sig att vara för arbetarmän. Ledarskapet måste kännas rätt i tiden, säger hon.

Ny ordförande ger hopp

Stort hopp ställs till LO:s kommande ordförande. Nuvarande ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson lämnar sin post vid LO-kongressen i juni.

– Det skakar ganska rejält i LO-leden, men inte så mycket att det inte kan stabiliseras i samband med det kommande ledningsskiftet och den nystart det kommer att innebära, säger Ulf Bjereld.

Den som kommer krävas av den nye ordförande är att kunna hålla samman LO som organisation och ge medlemsförbunden handlingsfrihet samt komma i mål med arbetet att visa att medlemskapet är viktigt, understryker han.

I spekulationerna om ny LO-ordförande finns bland andra GS-fackets ordförande Per-Olof Sjöö och Kommunals ordförande Tobias Baudin.

– Jag tror framtiden handlar mycket om nya ordförandeskap. Men man måste vara beredd på att arbetarrörelsen och Socialdemokraterna har väldigt svårt att hitta sin roll i vårt individuella och ifrågasättande samhälle, det tror jag LO måste se upp med, råder Jenny Madestam.

– Arbetarrörelsen, (S) och LO har inga skarpa ideologier om vad man ska vara i framtiden. Det har varit ett självspelande piano, som fungerat på grund av klassamhället, men det funkar inte längre, säger hon och lyfter fram LO:s förste vice ordförande Theres Guovelin som en möjlig ordförandekandidat med hänvisning att det skulle vara bra med en kvinna.

Men även andra kvinnor har nämnts däribland Handels ordförande Susanne Gideonsson. 

Ulf Bjereld avfärdar inte att LO riskerar att luckras upp helt.

– Det vet vi inte än. Det finns spänningar och starka tryck. Det gäller att värna sammanhållningen och låta respektive förbund fortsätta utvecklas med så stor handlingsfrihet som möjligt, framhåller han.

Solidariteten urvattnas

I egenskap av ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet är Ulf Bjereld även adjungerad ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott och har därmed god insyn i moderpartiet.

– LO kommer fortfarande att vara en maktfaktor i Socialdemokraterna med ordförande som ledamot i VU, det är jag så säker på som man kan vara, slår han fast.

– Frågan är vad de ingående förbunden ska ha gemensamt inom LO. Vad innebär solidaritet, jämlikhet och trygghet när de urvattnats. Jag tror inte LO luckras upp helt, men avtalsrörelsen visar på stora problem, säger Jenny Madestam.

Om inte arbetsmarknadens parter kommer överens i LAS-förhandlingarna, som genomförs bland annat efter efter tillkomsten av Januariavtalet mellan S/MP-regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, kommer politikerna att besluta om anställningsskyddet. Kravet på saklig grund för uppsägning fanns inte med i den avsiktsförklaring som parterna enades om före jul vilket väckte starka känslor i vissa fackliga led.

Splittring kring kön

När det gäller samordningen reagerade Kommunal på att de inte fick igenom extra satsningar på yrkesutbildade. Låglönesatsningen var för låg och löneskillnaden mellan män och kvinnor minskade för lite, menade förbundet. I den föreslagna takten skulle målet om att löneskillnaden mellan män och kvinnor halveras till 2028 missas med 41 år, hävdade ordförande Tobias Baudin.

– Här finns en splittring i synen på kvinnligt och manligt, lika lön och låglönesatsningar, som inte är specifikt partianknuten utan beror på olika linjer i arbetarrörelsen. Det är inte helt ologiskt att Kommunal vill gå en annan väg än de mer mansdominerade förbunden, säger Jonas Hinnfors.

– Man kan tänka sig att mer traditionellt mansdominerade förbund, röstar mer och mer borgerligt eller för SD, som kanske har en annan syn på hur man hanterar kvinnligt och manligt. Men det är en gammal konflikt, fortsätter han.

Den stora faran för LO är svårigheten att locka nya medlemmar, poängterar Jonas Hinnfors.

– Om det fortsätter är det ett tickande problem. Om man inte förmår vara relevant för nya måste man agera.

Barbara Taltavull

Problem på flera fronter

LO tampas med en rad problem:

  • Minskad facklig anslutningsgrad

  • Historiskt lågt stöd för (S) bland LO-medlemmar i valet 2018 – hälften vänder (S) ryggen

  • Allt fler medlemmar röstar på (SD), vilket inte rimmar med LO:s koppling till (S)

  • Största förbundet Kommunal samt Pappers lämnade LO-samordningen kring avtalsrörelsen

  • Kommunal och ytterligare fem förbund, motsvarande drygt hälften av medlemmarna, lämnade LAS-förhandlingarna

  • Kommunals ordförande, tillika före detta vice ordförande i LO, Tobias Baudin, har sagt att LO:s förtroende är förbrukat 

Publicerad av Redaktör den 2020-01-21 - 14:02  #Avtalsrörelse #Svenska modellen #LO #Kollektivavtal