IRENE WENNEMO
Foto: TT

Statssekreteraren: "Hamnarbetarna är inte lika sturska som tidigare"

Publicerat av Stina Bengtsson

Utredningen om konflikträtten har kommit en bra bit på väg. Med lite tur kan ett förslag presenteras tidigare än planerat. Och statssekreteraren vid Arbetsmarknadsdepartementet, Irene Wennemo, är tydlig med att konflikten i Göteborgs hamn måste få ett slut. ”Det finns ju ingen annan än hamnarbetarna som tycker att den här situationen är lyckad”, sa hon vid ett seminarium.

När Västsvenska Handelskammaren på tisdagen arrangerade ett seminarium om Göteborgs hamn sa statssekreterare Irene Wennemo att den svenska arbetsmarknaden på det hela taget fungerar väl. Hon pekade på att det under 2017 års avtalsrörelse inte fanns en enda konfliktdag på de normala avtalen. Däremot var det 15 konfliktdagar som grundade sig i konflikter med syndikalister och 150 dagar som var en vild strejk bland sopåkarna i Stockholm.

– Och sedan hade vi 2 400 dagar i hamnen. Mycket av det var en lockout, men hamnarbetarna är väldigt kreativa när de strejkar, så att de inte behöver betala ut så mycket strejkersättning. De är stolta över sin kreativitet, sa hon.

– Det fungerar bra på resten av arbetsmarknaden i stora drag. Men så har vi då det här utbrytarförbundet. Och det är på värsta tänkbara ställe i Sverige. Det finns inget ställe som kan skapa så mycket bekymmer och ha så stor konfliktyta, fortsatte Irene Wennemo om Hamnarbetarförbundets agerande i containerterminalen i Göteborgs hamn.

Hamnarbetarförbundet utnyttjar situationen

Joakim Ärlund

Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund

Foto: Transportföretagen.

Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund höll med henne om läget. Han menade att under tiden som de etablerade parterna på arbetsmarknaden, det vill säga Transportarbetareförbundet och Sveriges Hamnar, ägnat oss åt att skriva avtal varje, vartannat eller vart tredje år i 45 år, har Hamnarbetarförbundet hela tiden utnyttjat situationen.

– Det krävs två parter som vill lösa en konflikt för att konflikten ska lösas. Hamnarbetarförbundet har funnits i 45 år och har ägnat sig åt att söka konflikter hela tiden, sa han.

– De som jobbar i hamnen har 50 000 i månaden och hyfsat bra arbetstider, så Transport har ju levererat ett hyfsat bra avtal. Ska man då starta en annan fackförening så måste man kunna konkurrera med något och då har Hamnarbetaförbundet det här ständiga konflikthotet. Då framstår de ju som en ganska häftig fackförening när de alltid kan varsla och alltid kan hota, fortsatte Joakim Ärlund.

Irene Wennemo instämde.

– Det kan ju låta som att han överdriver för att driva sitt case. Men jag har träffat Hamnarbetarförbundet och de beskriver glatt att precis så här är det, konstaterade hon.

Hon citerade Hamnarbetarförbundet från de möten hon har haft med dem: ”Precis så här är det. Vi har ett jättebra kollektivavtal i botten och sedan kan vi konflikta för att få mer”.

Marknaden beroende av hamnarna

90 procent av svensk handel går via landets hamnar. Det innebär att även om hamnarna i sig inte är många, så är den svenska marknaden beroende av att hamnarna fungerar som de ska. Och den absolut största hamnen är den i Göteborg.

– Vi tycker verkligen att det här är ett problem, underströk Irene Wennemo.

Samtidigt konstaterade att hon att det kan vara problematiskt att börja peta i reglerna på arbetsmarknaden.

– Vi vill ju inte att det som fungerar bra ska börja fungera dåligt, sa hon.

Hon förklarar att regeringen bara vill åtgärda det problem som har drabbat Göteborgs hamn, men inte ändra något annat som påverkar den svenska arbetsmarknadsmodellen negativt. Därför var det svårt att skriva utredningsdirektiven, förklarade hon.

– Utredaren jobbar på som bara den. Och mitt intryck är att hamnarbetarna är påverkade av de här. De för samtal på ett annat sätt och är inte lika sturska som de var tidigare.

Bara hamnarbetarna tycker situationen är lyckad

Hon upplever att Hamnarbetarförbundet har börjat förstå att regeringen menar allvar. Och hon säger att nu när regeringen har börjat arbeta med frågan, så måste de också försöka hitta en lösning på situationen.

– Det finns ju ingen annan än hamnarbetarna som tycker att den här situationen är lyckad, hävdade Irene Wennemo.

– Om vi inte hittar en lösning på det här, då är det detsamma som att det är fritt fram att bete sig så här, konstaterade hon.

Utredaren har tid på sig till maj, men Irene Wennemo berättar att arbetsmarknadsdepartementet har skickat signaler att så fort det finns ett förslag som utredaren tror fungerar, så vill departementet gärna ha det. Det innebär alltså att ett förslag till lösning kan komma att presenteras tidigare än planerat.

– Det finns ett väldigt engagemang. Och utredningen har kommit en bra bit på väg, säger hon.

Men trots statssekreterarens förhoppningar finns det ingen möjlighet att ändra lagen snabbt. Därför kan en ny lagstiftning träda i kraft troligtvis tidigast våren 2019, möjligen något tidigare.

Tog lång tid att sätta igång processen

Emil Källström

Emil Källström (C)

Foto: Riksdagen

Emil Källström, som är ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet konstaterade att det tog lång tid att sätta igång processerna, men att han i övrigt skulle ha agerat ungefär likadant som den sittande regeringen. Men han menar också att när ett förslag väl kommer, så kommer riksdagsbehandlingen att gå fort.

– Vi kommer inte sätta några käppar i hjulet. Det här är ett problem som måste lösas. Det går ut över svensk konkurrenskraft och riskerna om det skulle få efterapare på svensk arbetsmarknad är monumentala, sa han.

På seminariet deltog bland annat även representanter Västsvenska handelskammaren och Göteborgs hamn AB. Alla var överens om att det är just problemet i Göteborgs hamn de vill komma åt med utredningen. Därför betonade Irene Wennemo hur viktigt det är att få med sig LO-familjen på det förslag som regeringen till slut lägger fram.

– Vi har en modell som fungerar oerhört bra, men som fungerar dåligt på ett väldigt litet område. Det här är en känslig fråga. Vi inte tänker lägga fram något får några andra konsekvenser, sa hon.

Ett förslag som tillräckligt många kan leva med

– Jag vill helst ha ett förslag som tillräckligt många kan leva med. Alla behöver inte tycka det är ett underbart förslag, men de flesta på arbetsmarknaden måste tycka att de kan stå ut med det. Då krävs det att vi för en hel del samtal kring hur det här ska se ut, fortsatte hon.

Joakim Ärlund från Sveriges hamnar använde liknelsen ”kirurgiskt snitt”, för att tydliggöra att det är en detalj i arbetsmarknadsmodellen som behöver justeras. Han menar att det handlar om att försvara den svenska modellen.

– Det handlar bara om det, varken mer eller mindre. Det handlar om att stärka värdet av att teckna ett kollektivavtal, avslutade han.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-02-14 - 19:43  #Politik #Hamnkonflikten