Logo
Logo
Nyhet24 april 2020 - 13:04

Ställde om för att stötta unga nyanlända i krisen

Social distansering, stängda gymnasier och stigande arbetslöshet drabbar nyanlända ungdomar hårdare än många andra. För att stötta dem ställde Right To Play snabbt om verksamheten och skapade digitala mötesplatser när corona slog till.

Right to play
Nu när deltagarna inte kan träffas fysiskt har Right To Play satsat på att skapat digitala mötesplatser. Det handlar om allt från engelskastudier och lunchträningar till jobbsökarträffar, arbetsintervjuträning och föreläsningar om arbetssökarprocessen – allt via digitala verktyg.Foto: Jakob Good

Right To Play är en global organisation som använder lekens och idrottens kraft för att utbilda och stärka behövande barn och unga. I Sverige arrangerar organisationen en mängd kapacitetsbyggande och jobbförberedande aktiviteter för att stärka ungdomarnas språk, nätverk och självkänsla, men också för att de ska få skarp arbetslivserfarenhet. Just nu driver Right To Play ett projekt för att hjälpa nyanlända ungdomar att få ett heltidsjobb efter gymnasiet för att kunna etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden.

Frida Olsson, Right to play
Frida Olsson
Foto: Carolina Brandtman

– Många av dem har inte har så mycket att sätta på sitt cv när vi möter dem och då hjälper vi dem med hur de kan använda sina olika erfarenheter, säger Frida Olsson, programansvarig, Right To Play.

Det handlar om allt från att få sitt första extrajobb till hela sökprocessen för att komma ut i ett heltidsjobb. De flesta av ungdomarna är i åldern 18–21 och studerar på gymnasiet eller motsvarande. Hos Right To Play får de lära sig hur den svenska jobbsökarprocessen fungerar genom att gå ”cv-skola”, träna på anställningsintervjuer och via mentorer ute på företag.

Redan utsatta blir mer utsatta

Under de senaste årens högkonjunktur ökade jobbmöjligheterna för alla men nu har corona ställt allt på ända, konstaterar hon.

– Alla grupper drabbas men som i alla kristider blir de redan utsatta ytterligare utsatta. När arbetslösheten ökar blir det ännu svårare för de som står långt ifrån arbetsmarknaden att få ett jobb.

För nyanlända ungdomar innebar gymnasieskolans övergång till distansundervisning att det blev svårare för dem att ta till sig information och få stöd från skolan.

– Det är viktigt för alla, men i synnerhet för vår målgrupp, att få fullständiga gymnasiebetyg. De ser det som det mest akuta med coronakrisen. Oron för arbetslöshet ökar också.

Right To Play jobbar nära företagen och de senaste veckorna har dialogen intensifierats kring olika samarbeten. Medan vissa branscher står stilla ser andra tvärtom ett ökat behov mitt i krisen.

Fler ungdomar har fått jobb

Förutom att vården behöver mer personal gör den ökade distansförsäljningen att rekryteringsbehovet inom logistik, lager och transportsektorn har ökat.

– På senare tid har det snarast varit fler ungdomar som har fått jobb. Även om det är tillfälliga anställningar är det väldigt positivt. Skarp arbetslivserfarenhet och goda referenser är en viktig nyckel för att komma ut i varaktigt arbete.

Nu när deltagarna inte kan träffas fysiskt har Right To Play satsat på att skapa digitala mötesplatser. Det handlar om allt från engelskastudier och lunchträningar till jobbsökarträffar, arbetsintervjuträning och föreläsningar om arbetssökarprocessen – allt via digitala verktyg.

– I stället för att sätta allt på paus har vi ställt om och anpassat våra aktiviteter så att de fungerar i en digital miljö. Jag hoppas att det inger framtidstro och hopp att vi inte stänger utan att vi anpassar oss och gör ännu mer i stället.

Allvarliga konsekvenser

Genom att erbjuda ett återkommande sammanhang och nätverk ser ungdomarna att livet inte stannar upp och att deras möjligheter inte omintetgörs i en annars svår situation. Det är särskilt viktigt för nyanlända ungdomar som ofta inte har så många sociala sammanhang utanför skolan och som sällan bor med sina familjer.

– Det gör dem mer utsatta för isoleringens effekter, vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Right for play ger ungdomar och arbetsgivare möjlighet att mötas och när de väl har fått kontakt brukar båda parter alltid vara nöjda, konstaterar Frida.

– Många arbetsgivare är först försiktiga men alla som vi har inlett samarbete med har varit positiva och vill anställa fler.

Eftersom samhällsläget förändras snabbt just nu satsar Right To Play på att fortsätta att vara öppna för att anpassa sig till det som händer.

– För tillfället försöker vi fokusera på att lösa utmaningarna för stunden, fortsätta att ta tillvara på ungdomarnas enorma kraft och potential, och förmedla det vidare till arbetsgivarna, säger Frida Olsson.

#Coronakrisen#Coronakrisen#Integration
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist