LO-borgen, Göteborgs hamn
Foto: TT

Spricka mellan LO och Transport om Hamnarbetarförbundet

Publicerat av Stina Bengtsson

Efter att Hamnarbetarförbundet igår presenterade en avsiktsförklaring om ett sammangående med Transport applåderade LO initiativet. Men LO-förbundet Transport har en helt annan syn. ”LO:s utlåtande får ni ta med dem, men vi verkar inte ha gjort samma bedömning”, säger Transport till Arbetsmarknadsnytt.

Under vintern har det pågått diskussioner mellan LO, Transportarbetareförbundet och Hamnarbetarförbundet. Samtalen har handlat om konflikterna i Göteborgs hamn, utredningen om konflikträtten och framför allt om de finns möjlighet att slå ihop de två förbunden.

Igår kom Hamnarbetarförbundets avsiktsförklaring, där de säger sig vara positiva till ett sammangående med Transport. Men de ställer krav, som Transport ganska omedelbart förklarade inte var möjliga att möta.

Arbetsmarknadsnytt ringde upp Transports avtalssekreterare Peter Winstén för att få en tydligare bild av förbundets syn.

Nu har ni haft en stund att tänka över Hamnarbetarförbundets avsiktsförklaring och invit. Hur ser er analys ut?

– I grunden ser analysen ut som att de har konstruerat ett eget förslag som inte stämde överens med vad vi tyckte.

– Som jag uppfattar dem så vill de ha ett trepartsavtal och ett samgående där vi skulle behöva ändra vår organisations struktur. Vi är ett förbund med nästan 60 000 medlemmar med många olika yrkesgrupper. Det är inte aktuellt att ändra vår struktur.

Medan ni igår förklarade att ni inte tyckte att Hamnarbetarförbundets villkor var realistiska, så verkade LO mer positiva. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson sa att de är beredda att skjuta till alla resurser som krävs. Är det en schism mellan er och LO i det här ärendet?

– LO:s utlåtande får ni ta med dem, men vi verkar inte ha gjort samma bedömning.

Kan du berätta lite om samtalen som har pågått under vintern?

– I grund och botten har de byggt på att LO har försökt ta ett ansvar för den uppkomna situationen. Det är ju lovvärt i sig, för det här ingen lätt problematik. Den har ändå pågått i 46 år. Jag har varit med i 34 av de åren. Det suger energi.

Hur ser du på att försöka hitta en lösning på problemet? Hur har diskussionerna varit? Har de varit konstruktiva eller har det låst sig?

– Vi har varit ganska överens om att hamnarbetarna bör finnas i en organisation, men vi har inte varit överens om vilken organisation.

Vad är det för olika typer av organisationer?

– Jag tror inte att det är någon större skillnad på hur vi jobbar lokalt, med medlemsnära arbete och förtroendevalda som sköter det lokala arbetet precis som Hamnarbetarförbundet har tillåtits göra.

Hur menar du med tillåtits?

– I normalfallet är det de som har kollektivavtal och fredsplikt som har de fackliga rättigheterna. Det är väl så det funkar på alla andra ställen.

Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson sa igår att Hamnarbetarförbundet ger sken av att vara beredda till förändring, men att de ställer krav som inte är realistiska – underförstått att det här är ett spel för gallerierna. Vad tror du?

– Det är svårt att spekulera, men vi står ju långt ifrån varandra, om vi skulle behöva ändra vår organisation och vårt förbund.

– Vad det gäller kraven som ställdes på oss så har vi gett uttryck av att de skulle kunna teckna ett hängavtal. Sedan får man se hur vi skulle kunna hantera det för att vi skulle kunna gå ihop till ett förbund.

– Jag är av den bestämda uppfattningen att alla hamnarbetare bör vara samlade i en organisation. Alltså i Transport. Vi har organisation som är riggad och som har ett riksavtal. Det kräver ganska mycket, med lokala förhandlingar, centrala förhandlingar och riksavtalsförhandlingar.

Vad kan ni tänka er att kompromissa med för att få till stånd en sammanslagning?

– Det är en mycket svår fråga att svara på. Egentligen tror jag nog att vi framför allt lokalt jobbar på samma sätt, men vi har våra stadgar och anställda ombudsmän. Det kanske de inte tycker är så bra. Jag vet inte riktigt.

– Det var svårt att tolka en hel del av vad de sa på presskonferensen.

Ni har ju inte varit intresserade av att skriva trepartsavtal. Vilket ansvar har ni, som avtalspart, för konflikterna i Göteborgs hamn och för att de ska ta slut?

– Jag har vårt att se vilket ansvar vi skulle ha. Vi tar ett stort ansvar när vi hela tiden förhandlar och försöker hitta lösningar för att teckna ett nytt avtal. Det blir lite märkligt när vi ska ta ansvar för andra organisationer. Det är inte vi som har haft en konflikt.

Både från arbetsgivarsidan och från Hamnarbetarförbundet sida finns det de som säger att det är ni som inte vill ha ett trepartsavtal. Har ni inget ansvar då?

– Nej, det tycker jag inte.

Varför tycker ni att det är viktigt att få till en lösning på bråken i hamnarna?

– Det är en viktig bransch, som behöver ha en trygghet för att man ska kunna utveckla den.

Tänker ni ta initiativ för ytterligare diskussioner med Hamnarbetarförbundet nu?

– Det är inget vi har tagit ställning tid, men vi är öppna för samtal om de vill prata med oss.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-03-22 - 11:28  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten