Logo
Logo
Nyhet7 mars 2017 - 18:03

Spansk hamnkonflikt slår mot svenska hamnar

Svenska hamnarbetare har varslat om sympatiåtgärder. Anledningen? En konflikt i Spanien. Att ta till konfliktvapnet utifrån andra länders politiska beslut är orimligt, enligt arbetsgivarsidan.

Foto: Marcus Ericsson / TT

Hamnkonflikten i Göteborg har blivit en långlivad historia, med punktstrejker och hård retorik. Nyligen varslade flera avdelningar inom Svenska Hamnarbetarförbundet om sympatiåtgärder. De berörda hamnarna är Hallands Hamnar Halmstad AB, Shorelink AB, APM Terminals Gothenburg AB, Gothenburg RO/RO Terminal AB, Logent Ports & Terminals, Helsingborgs Hamn AB, SCA Logistics AB, Yilport Gävle AB, Copenhagen Malmö Port AB, CMP Norra Hamnen AB och Söderhamns Stuveri och Hamn AB.

Sympatiåtgärderna består av total arbetsnedläggelse och planeras att träda i kraft den 10 mars 2017 kl. 12:00 och pågå fram till klockan 15:00 samma dag.

Anledningen är att spanska hamnarbetarfacket Coordinadora har varslat om strejk. Bakgrunden är att Spaniens hamnarbetare vill förhandla med regeringen om ett bemanningssystem anpassat till EU:s konkurrenslagstiftning. Det spanska hamnarbetarfacket vänder sig emot att regeringen valt att öppna för möjligheten att tillåta företag anlita egen personal istället för fackligt anslutna. De spanska hamnarbetarna protesterar mot att det poolsystem som finns för hamnarbetare är på väg att lagstiftas bort i Spanien.

”Svenska Hamnarbetarförbundets styrelse och avdelningar har beslutat att hörsamma Coordinadoras hemställan och varsla om sympatistrejk”, står det i varslet från Svenska Hamnarbetarförbundet. ”Spaniens sak är vår”, tycks vara förbundets devis.

– Flera tusen hamnarbetare sägs upp och får stå med mössan i hand som arbetslösa, säger Eskil Rönnér, förbundsordförande, Svenska hamnarbetarförbundet, till SVT.

Sympatiåtgärder inom Sverige är nog de flesta bekanta med, men varför varslar avdelningar inom Svenska Hamnarbetaförbundet om sympatiåtgärder på grund av händelser i Spanien?

Svenska Hamnarbetarförbundet ingår i International Dockworkers' Council, en internationell sammanslutning av hamnarbetarorganisationer. Den 23 februari tog organisationen beslutet att sympatistrejka för sina spanska medlemmar. Drygt runt 100 000 hamnarbetare världen över planerar att lägga ner arbetet i sympati med de spanska hamnarbetarna.

Den internationella sammanslutningens hemsida och det svenska fackets dito vittnar om ett omfattande samarbete. ”Spaniens hamnarbetare under attack”, ”Internationellt stöd för hamnarbetarna i Göteborg”, och ”Hamnarbetarförbundet på plats i Århus, Danmark”, lyder ett axplock av rubrikerna under senare tid på Svenska Hamnarbetarförbundets hemsida.

”Orimligt att svenska företag drabbas”

Varslen är oansvariga, eftersom spanska lagar inte gäller i Sverige. Det betonar Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

– Det här är en rent politisk stridsåtgärd som saknar annat syfte än att stödja det spanska fackets protest mot politiska beslut i Spanien. Det är orimligt att svenska företag ska drabbas av varsel till följd av sådant. Därför bör det prövas rättsligt om den här sortens politiska sympatiåtgärder är tillåtna, säger han till Svenskt Näringslivs hemsida.

Den senaste tiden har flera varsel och strejker påverkat situationen i Göteborgs hamn. Nyligen gav regeringen Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga och analysera förekomsten av fackliga stridsåtgärder riktade mot arbetsgivare som redan har kollektivavtal med annan arbetstagarorganisation.

Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 1 december 2017.

– Det är bra att regeringen tar initiativ i den här frågan och det är viktigt för Sverige. Vi har redan sett hur stor skada dagens regler ger, inte bara för det utsatta företaget, utan för näringslivet i stort. Dock hade vi föredragit en skyndsam utredning som också kunnat lämna förslag till förändrad lagstiftning, konstaterar Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar, i ett pressmeddelande.

Vid sidan om de varslade sympatiåtgärderna för den spanska saken har Hamnarbetarförbundet även varslat hamnbolaget APM Terminals om nya stridsåtgärder i Göteborg som kan bryta ut den 13 mars om ingen lösning nås innan dess.

Läs mer om hamnkonflikten

#Hamnkonflikten#Konflikt
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist