Logo
Logo
Nyhet8 maj 2018 - 13:05

”Sociala pelaren dödar svenska modellen”

EU:s sociala pelare riskerar att leda till att den svenska modellen sopas undan och att en EU-gemensam arbetsrättslagstiftning införs. Det framgår i en ny Ratio-rapport. Vi ser ett maktövertagande från EU och vår hyllade modell kommer att offras, menar Stefan Koskinen på Almega.

Foto: Henrik Sjögren
Stefan Koskinen, Almega.

Den svenska modellen riskerar att gå om intet om EU:s sociala pelare genomförs fullt ut. Det visar en ny rapport från Ratio som presenterades och debatterades under ett seminarium i veckan.

Den sociala pelaren består av 20 principer för sociala rättigheter för EU-medborgare. Merparten av dem rör arbetsmarknaden. Tidigare har den fått kritik från bland annat Svenskt Näringsliv för att den riskerar att leda till centraliserad krånglig lagstiftning som hämmar företagsamheten.

I Ratios rapport framgår att EU:s sociala pelare kan vara ett första steg mot en gemensam arbetsrättslagstiftning för EU. Den påverkar alla befintliga modeller för arbetsmarknaderna i de olika EU-länderna.

– Naturligtvis är schyssta villkor eftersträvansvärt. Men EU:s sociala pelare är fel väg att gå. Sveriges arbetsmarknadsmodell fungerar bättre i de flesta avseenden än i Syd- och Kontinentaleuropa. Vi skulle bli tvungna att lämna över vår arbetsmarknads- och välfärdsmodell till förmån för EU-lagstiftningen, sa professor Nils Karlsson, en av rapportförfattarna.

Redan genererat lagförslag

Kommissionen hävdar dock att den sociala pelaren inte ska vara rättsligt bindande. Men den har redan genererat lagförslag på flera områden som berör företag eller arbetsgivare. Skrivelserna i den sociala pelaren gäller bland annat minimilöner, livslångt lärande, bostadsbidrag och närvård. De är, enligt rapportförfattarna, mycket ambitiöst formulerade.

Felinda Wennerberg, medförfattare till rapporten, presenterade tidiga tendenser till centralisering som har kunnat identifieras. Framförallt innebär den sociala pelaren att subsidiaritetsprincipen (som ska säkerställa att besluten tas på lägsta möjliga nivå inom EU och så nära medborgaren som möjligt) kan sättas ur spel.

– Riksdagen och arbetsmarknadens parter är eniga i sin kritik mot upplysningsdirektivet, som är en del av förverkligandet av den sociala pelaren. De menar att förslaget är ett tydligt avsteg från subsidiaritetsprincipen, sa Felinda Wennerberg.

Katarina Areskoug Macarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, hävdade med bestämdhet att den svenska modellen inte kommer att avvecklas, eftersom den sociala pelaren inte är någon rättslig akt. Besluten kommer nu och i framtiden att vila i händerna på medlemsländerna.

– Rätten att besluta ligger på EU-länderna och europasamarbetet. Det är ett delat införande. Men det finns enorma behov just nu av att värna de sociala frågorna i ett Europa där klyftorna och polariseringen ökar allt mer, sa hon.

Europaparlamentariker Christoffer Fjellner (M) menade att den sociala pelaren visserligen endast är en proklamation, men att den allmänna rörelsen mot centraliserad makt ändå är tydlig.

”Genuint orolig”

– Jag är genuint orolig över den rörelse som sker mot centralisering av besluten till EU-nivå. Många lagförslag inom arbetsrätten genereras just nu på grundval av den sociala pelaren. Detta kommer döda den svenska modellen, sa Christoffer Fjellner.

Marie Granlund (S) sitter i riksdagens EU-nämnd. Hon hävdade att den sociala pelaren inte hade att göra med den svenska modellens överlevnad.

– Jag håller med Katarina Areskoug Macarenhas om behovet av kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de sociala utmaningarna vi ser i Europa. Men det finns delar i detta där man går för långt. Det är viktigt att vi behandlar varje förslag för sig, sade hon.

Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen hade stora farhågor.

– Den 17 november förra året startade man avvecklingen av den svenska modellen. Men är vi på väg in i en annan modell får vi anpassa oss efter den. Men vi ska vara medvetna om att den modell vi har, och som har hyllats sedan den infördes i början av 1900-talet nu kommer att monteras ner, sa han.

Per Hilmersson, teamchef för Europa och juridik på TCO, var dock betydligt mer positiv.

– Jag välkomnar rapporten. Den är ett viktigt bidrag till diskussionen framgent om vad vi egentligen ska ha EU till i framtiden, sade Per Hilmersson, TCO.

På bilden i toppen: Nils Karlsson, vd Ratio, Katarina Areskoug Macarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige, Marie Granlund (S), Christoffer Fjellner (M).

Fakta: Vad är EU:s sociala pelare?

EU:s sociala pelare är det politiska program som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillsammans med statsminister Stefan Löfven proklamerade under toppmötet i Göteborg den 17 november förra året. Den består av 20 principer för sociala rättigheter för EU-medborgare.

Principerna handlar bland annat om sociala frågor, till exempel utbildning, jämställdhet, arbetsvillkor, socialt skydd och social inkludering. Merparten rör arbetsmarknaden och arbetstagarens rättigheter och påverkar alla de befintliga arbetsmarknadsmodellerna i EU-länderna.

EU-kommissionen hävdar att den sociala pelaren inte ska vara rättsligt bindande. Men den har redan genererat lagförslag på flera områden som berör företag eller arbetsgivare.

BusinessEurope är arbetsgivarpart i den europeiska sociala dialogen. Den fackliga motparten är ETUC. BusinessEurope består av 39 medlemsorganisationer, däribland Svenskt Näringsliv.

#Svenska modellen#Politik#Arbetslöshet
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist