Ojämställda arbetsplatser, förskola, byggarbetare
Foto: TT

Sned könsfördelning inom de flesta yrken

Publicerat av TT

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men det avspeglas inte på arbetsmarknaden.

I nio av de tio vanligaste yrkena är könsfördelningen skev. Av de yrken där flest antal svenskar jobbar är det bara ett – butikssäljare inom fackhandel – som klarar den så kallade 60/40-regeln, det vill säga att yrket till högst 60 procent är dominerat av ett kön, visar Du & jobbets genomgång.

Mest kvinnodominerat är förskollärare, 96 procent kvinnor, och mest mansdominerat är snickare, med 99 procent män.

För att komma tillrätta med snedfördelningen föreslås att praktikanter och feriejobbare av båda könen ska lockas till könsstereotypa yrken, att det ska finnas fler skräddarsydda utbildningar och att se till att det finns både kvinnliga och manliga lärare på utbildningarna.

TT

Publicerad av TT den 2019-06-11 - 11:03  #Jämställdhet