Anders Weihe och ingenjör
Foto: TT + Emilia Bergmark-Jiménez

Snabbare arbetstillstånd – Teknikföretagen först ut

Publicerat av Henrik Sjögren

Endast tio arbetsdagar till beslut om arbetstillstånd – det lovar Migrationsverket genom ett särskilt certifikat. Först ut som arbetsgivarorganisation är Teknikföretagen. ”Certifikatet gör det lättare att rekrytera utländsk högkompetent arbetskraft”, säger Anders Weihe på Teknikföretagen. 

Tidsödande processer och onödigt byråkratiskt papperskrångel kan undvikas för arbetskraftsinvandrare och för företag som vill anställa kompetens från utomeuropeiska länder. Detta genom ett särskilt certifikat som Migrationsverket beviljar till arbetsgivare som de anser lever upp till kraven som ställs för att en person ska kunna få arbetstillstånd.

Möjligheten för företag att bli certifierade har funnits sedan 2012. Men 2017 öppnades dessa möjligheter för fler aktörer och större organisationer.

Teknikföretagen är den första arbetsgivarorganisationen att få sitt certifikat beviljat. Certifikatet innebär att teknikföretagen kan agera ombud för sina medlemsföretag.

Lisa Danling

Lisa Danling på Migrationsverket säger att myndigheten avgör fler ärenden nu än tidigare.

Foto: Tomislav Stjepic

– Migrationsverket granskar det aktuella företagets ansökan och bedömer om det kan registreras som underföretag till Teknikföretagens certifiering. För att en utomeuropeisk person få arbetstillstånd krävs att företaget lever upp till alla krav på försäkringar, minimilön, semester och övriga anställningsvillkor, säger Lisa Danling, presstalesperson vid Migrationsverket. 

Kortas till tio arbetsdagar

I gengäld lovar Migrationsverket att de ska fatta sitt beslut inom endast tio arbetsdagar för arbetstillstånd och tjugo arbetsdagar för förlängt arbetstillstånd. Något som Teknikföretagen är mycket tacksamma för.

– Tidigare har arbetstagare och företag ofta fått vänta orimligt länge på Migrationsverkets beslut, något som har ställt till stor skada både för individerna och för de företag där de har varit anställda. Nu kortas tiden ner till tio dagar, vilket är oerhört bra för våra medlemsföretag, säger Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.

Trängande behov av arbetskraft

Det trängande behovet av högutbildad arbetskraft har länge varit ett stort bekymmer för teknikbranschen. Rekryteringar behöver oftast ske omgående och behovet kan snabbt variera.

Anders Weihe

Anders Weihe på Teknikföretagen är nöjd med att tiden för att få arbetstillstånd kan kortas ner.

Foto: Henrik Montgomery/TT

– Våra undersökningar visar att företag har svårt att överblicka arbetskraftsbehovet längre än ett kvartal framåt. Längre fram handlar det om rena gissningar. Våra medlemsföretag har inte möjlighet att vänta så länge på sin personal, säger Anders Weihe.

Certifieringen har även vunnit gehör på den fackliga sidan, vilket Weihe ser som en stor fördel.

– Fackförbunden har genom detta avtal förbundit sig att snabba på hanteringen i dessa ärenden. Det är viktigt eftersom även facken ska höras när företagen ska rekrytera utländsk arbetskraft.

Flera uppmärksammade fall

Frågan kring arbetstillstånd och de vansinniga byråkratiska irrvägarna inom Migrationsverket aktualiserades i våras då ABB-ingenjören Ali Omumi fick sina arbetstillstånd avslagna då på grund av bagatellartade formaliafel gjorda flera år tidigare av en före detta arbetsgivare. Hans fall har dragit ut flera år på tiden.

Det är bara ett av många fall som uppmärksammades det gångna året, där högutbildad arbetskraft antingen har fått vänta orimligt länge på sina arbetstillstånd, eller helt enkelt har utvisats. Den stora flyktingvågen 2015 tror Anders Weihe kan ha varit en delförklaring till Migrationsverkets krångel.

– Man kan föreställa sig att den enormt stora flyktinginvandringen vi hade under hösten 2015 ställde till med oerhörda påfrestningar för myndigheten och att man tvingades prioritera bort arbetskraftsfallen, säger Anders Weihe.

”Sverige dåligt på många sätt”

Men han menar att Sverige behöver göra mycket mer än att snabba upp handläggningstider om vi ska kunna locka kompetent arbetskraft i framtiden.

– Sverige är dåligt på många sätt för företag som vill locka hit personal. Det är dyrt att anställa och det är för högt skattetryck. Men sedan är det också de övriga samhällsfunktionerna som ska fungera för att vi ska vara attraktiva. Att vår skola har halkat ner i bottenplacering internationellt är ju till exempel inte något som lockar människor hit med sina barn, säger Anders Weihe.

Migrationsverket ser certifieringen som en service för att tillgodose större företags efterfrågan på utländsk arbetskraft. Men myndigheten är självkritisk till hur arbetskraftsärenden har dragit ut på tiden tidigare.

– Tyvärr har Migrationsverket haft långa väntetider för arbetstillstånd och de är dessvärre fortfarande långa. Men vi avgör allt fler ärenden, vilket på sikt kommer att leda till kortare handläggningstider, säger Lisa Danling, presstalesperson.

Henrik Sjögren

Publicerad av Henrik Sjögren den 2018-09-11 - 10:23  #Kompetensförsörjning #Integration