Anna-Karin Tyskhagen från Dala Ledstång & Snickeri i Rättvik

"Vi hade just ett sånt fall för tio år sedan som faktiskt höll på att ruinera oss", säger Anna-Karin Tyskhagen, ägare och vice vd för Dala Ledstång i Rättvik.

Småföretagaren: Nya LAS hjälper inte mig

Publicerat av Anders Carlsson

Forskaren Sven-Olof Daunfeldt är inte missnöjd med det som har läckt om nya LAS, men han hade helst sett mer genomgående strukturreformer. Småföretagaren Anna-Karin Tyskhagen gör tummen ner. "Förändringen är bra, men det hjälper inte mig. Jag måste få styra mitt företag själv", säger hon.

Sven-Olov Daunfeldt, professor.

"Säg så här, jag är både positiv och småbekymrad och hade gärna sett ett bredare tag, mer av strukturreform", säger Sven-Olof Daunfeldt, forskare på HUI, Handelns Forskningsinstitut.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Lagen om anställningsskydd, LAS, kan vara på väg att ändras, påskyndad av januariöverenskommelsen där framför allt Centerpartiet har drivit frågan. Ännu har inte förslaget presenterats i sin helhet men det som redan nu är känt låter lovande, menar Sven-Olof Daunfeldt, forskare på HUI, Handelns Forskningsinstitut.

– Säg så här, jag är både positiv och småbekymrad och hade gärna sett ett bredare tag, mer av strukturreform.

Han får medhåll från Stefan Koskinen, förbundsdirektör på Almega.

– Förhoppningsvis gör det ett krångligt regelverk bättre och skapar en rimligare ordning. Samtidigt är det viktigt att LAS-utredningen inte är för smal, vi behöver koppla samma den med frågor som omställning, kompetensutveckling och A-kassan.

Mycket är oklart

Ingen är klart om vad det nya regelverket kommer att innehålla. Enligt de uppgifter som har läckt från utredningen finns två huvudspår:

Turordningsreglerna ändras från att gälla två nyckelmedarbetare till fem i företag med högst 15 anställda och vid en överklagad uppsägning ska inte arbetsgivaren behöva stå för lön under den tid som uppsägningen utreds. Det kommer att lätta på bördan för i första hand de mindre företagen och kan också göra det mer lockande att anställa när riskerna minskar.

– Men det hade blivit ännu bättre om de ändrade turordningsreglerna gäller den vedertagna gränsen för företag som bland andra Eurostat sätter, alltså 49 anställda. Vår forskning visar att den nu gällande gränsen på tio personer gjort att många företag stannat vid nio anställda. De nya reglerna gör att företagen ökar något men stannar vid 14 anställda. Man anpassar sig alltså till regelverket, säger Sven-Olof Daunfeldt.

Förslaget att förändra reglerna som gäller vid en uppsägning av personliga skäl, ser Stefan Koskinen som en bra förändring av en absurd situation där en överklagad uppsägning, en process som kan dra ut många månader på tiden, samtidigt innebär att företaget tvingas betala lön till en person som oftast varit arbetsbefriad under tiden.

– Nu får vi den betydligt rimligare ordningen att om arbetsgivaren gjort rätt vid uppsägningen då kostar det betydligt mindre än tidigare och om uppsägningen är fel, då kostar det mer. Möjligen kan jag invända mot att kriterierna för vad som räknas som misskötsel på arbetsplatsen inte har ändrats. Det är fortsatt mycket svårt att säga upp en person som inte sköter sig.

Det är något som Anna-Karin Tyskhagen, ägare och vice vd för Dala Ledstång i Rättvik, har handfast erfarenhet.

– Vi hade just ett sånt fall för tio år sedan som faktiskt höll på att ruinera oss. Det var inget slut på den utdragna utredningen om en av våra anställda som misskött sig, så till slut blev vi tvungna att köpa ut personen. Det kostade hela det årets vinst men var enda sättet, annars hade vi gått under.

Innebär det att du ser positivt på att reglerna för uppsägning av personliga skäl ändras?

– LAS ska finnas men det måste förenklas. Och framför allt måste jag kunna säga upp personal som inte sköter sig. Det handlar ju om att jag, ingen annan, ska styra företaget. I dagsläget använder vi arbetsbrist istället men det är ju att ljuga.

Trots att hon omfattas av undantaget – företaget har nio anställda – redan idag så menar hon att det inte räcker:

– Nej, det gör det inte! Vi är ett litet företag liksom merparten av landets företag. Vi har ingen HR-avdelning som kan hålla på med den här typen av frågor utan är människor som möts varje dag i fabriken och i matsalen. För oss handlar det om att både jag och de anställda ska känna sig trygga i regelverket. LAS ger ingen trygghet utan skapar krångel och underminerar min möjlighet att sköta företaget.

De föreslagna förändringarna, ”Nya LAS”, har redan skapat ett politiskt gräl, bland annat med hot om misstroendevotum mot regeringen. Det gör det än mer viktigt att parterna på arbetsmarknaden kan förhandla sig fram till en hållbar och långsiktig lösning och på så sätt slippa en lagstiftning.

– Och det brådskar. Coronakrisen håller på att skapa en skenande arbetslöshet som i sin tur ökar på utanförskapet i samhället. Det räcker inte med krisåtgärder utan krävs verkliga strukturreformer som kan hantera den arbetsmarknadsom väntar när det vänder. LAS är inte en enskild fråga utan måste samsas med andra typer av reformer, bland annat vad gäller omställning för att göra det lättare för företagen att säga upp medarbetare, säger Sven-Olof Daunfeldt.

Just långsiktigheten är viktig, menar Stefan Koskinen:

– Jag räknar med att parterna klarar av att ta ansvar för förhandlingarna och skapa en bredare och mer långsiktig modell som framför allt är oberoende av skiftande politiska majoriteter.

Anders Carlsson

Publicerad av Anders Carlsson den 2020-05-29 - 15:53  #LAS