Tävlande elever i Yrkes-SM 2016
Foto: WorldSkills Sweden

Anton Eriksson Stork och Ivar Falk Pettersson tävlade i träarbete under Yrkes-SM 2016. Nathalie Andersson tävlade i måleri.

SM-tävling ska locka ungdomar till bristyrken

Publicerat av Stina Bengtsson

I veckan går årets upplaga av Yrkes-SM av stapeln. Drygt 300 yrkesskickliga ungdomar tävlar i ett 50-tal yrken. Det handlar om att göra de olika yrkena mer attraktiva, menar Johan Olsson på Svenskt Näringsliv och får medhåll från flera håll.

Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.

Johan Olsson, Svenskt Näringsliv.

Foto: Ernst Henry Photography AB
Kersti Wittén, utbildningsspecialist på Visita.

Kersti Wittén, Visita.

Foto: Visita
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Klas Wåhlberg, Teknikföretagen.

Foto: Eva Lindblad
Caj Luoma, Transportföretagen.

Caj Luoma, Transportföretagen.

Yrkes-SM arrangeras vartannat år. Årets tävlingar, genomfört 25–27 april i Uppsala, är de åttonde i ordningen. Vid första tillfället, år 2004, genomfördes tävlingar i ett 20-tal yrken. Nu har det antalet ökat till ett 50-tal. Och för första gången är också elever från gymnasiesärskolan med och tävlar. Sammanlagt tävlar drygt 300 ungdomar i yrkesskicklighet.

”Alla har gemensamt att de vill tävla och vinna”, skriver tävlingsledare Patrik Svensson och ordföranden i utbildningsnämnden i Uppsala, Caroline Hoffstedt, i ett uttalande. Men de poängterar också att de tävlande vill visa upp sina yrken för att fler ska våga välja en karriär inom deras bransch.

Just nu är det stor kompetensbrist i många branscher i Sverige. Yrkes-SM är ett sätt att råda bot på det, tror arbetsgivarna. Svenskt Näringsliv är är, tillsammans med LO, en av huvudarrangörerna av tävlingarna.

– Vi är med och arrangerar för att vi helt enkelt behöver göra många yrken mer attraktiva. En attraktiv yrkesutbildning med hög kvalitet är en förutsättning för att kompetensförsörjningen ska förbättras, säger Johan Olsson, utbildningspolitisk expert på Svenskt Näringsliv.

Kock största bristyrket

Branschorganisationen Visita representerar företag inom besöksnäringen. Inom Visitas  områden genomförs det tävlingar i kock och servering och uppvisningar i hotellreception och konditor. Enligt Arbetsförmedlingen är just kock ett av de yrken som har störst brist på kompetens i Sverige.

– Tävlingen är ett utmärkt tillfälle att lyfta fram kompetenta och yrkesskickliga personer som trots sin relativt unga ålder håller hög nivå i både hantverk och service, tycker Kersti Wittén, utbildningsspecialist på Visita.

Hon förklarar att det långsiktiga målet med Visitas engagemang i tävlingen är att att öka besöksnäringens attraktivitet och visa på bredden och de utvecklingsmöjligheter som finns näringen.

Utbildningar som leder till jobb

Klas Wåhlberg, som är vd på Teknikföretagen, understryker hur attraktiva de som har en yrkesutbildning är på arbetsmarknaden.

– Yrkesprogrammen är kvalificerade utbildningar som antingen leder till jobb direkt efter studenten eller till fortsatta studier. De är avgörande för våra medlemsföretag som har ett stort behov av kvalificerade medarbetare runt om i landet, säger han i ett pressmeddelande.

– Det är goda möjligheter till jobb för personer med industriteknisk utbildning, exempelvis till yrken som CNC-operatör med ansvar för datorstyrda maskiner, automationstekniker, underhållstekniker och robotprogrammerare, fortsätter Klas Wåhlberg.

Viktig mötesplats

Även transportnäringen har en akut kompetenskris. Enligt Caj Luoma, som är ansvarig för kompetensförsörjning på Transportföretagen, kommer 40 000 jobb att gå förlorade över en tioårsperiod, om inte rätt åtgärder sätts in. Det handlar bland annat om att få fler att välja gymnasieskolornas fordons- och transportprogram.

– De tävlande inom Yrkes-SM spelar en viktig roll i detta arbete, säger han.

Men Caj Louma betonar också att Yrkes-SM är en viktig mötesplats.

-– Yrkes-SM är även ett forum där politiska beslutsfattare, branschen och skolan kan mötas och skapa dialog, vilket ger ökade förutsättningar för en ökad förståelse för såväl yrkesutbildningarna som för transportbranschens behov, säger han.

De allra bästa av de bästa i Yrkes-SM tas ut till Yrkeslandslaget. De får representera Sverige i kommande Yrkes-EM (Euroskills) och Yrkes-VM (Worldskills).

Arbetsmarknadsnytt har sökt LO för att höra varför också de väljer att vara med och arrangera tävlingarna, men vi har ännu inte fått något svar.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2018-04-24 - 14:29  #Kompetensförsörjning #Utbildning