Arbetsgivarna vann mot Hamnarbetarförbundet
Foto: Pressbild, TT

Slutdiskuterat i hamnarna: "Vi agerar enligt lagen"

De svenska hamnarna skärper upp hanteringen av fackföreningar utan kollektivavtal. Men enligt Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund, är det inte hamnkonflikten som sprider sig, utan att företagen nu gör vad som är rätt enligt lagen.

Under tisdagen kom nyheten att Hallands hamnar har beslutat sig för att implementera Sveriges Hamnars policy om att endast ge fackföreningar utan kollektivavtal det inflytande som de har enligt lagen. Det innebär att Sveriges Hamnar numera alltså inte förhandlar eller samverkar med till exempel Svenska Hamnarbetarförbundet.

Enligt vd Joakim Ärlund, handlar det om att fackförbund som saknar kollektivavtal inte ska kunna hota arbetsgivaren för att få rättigheter som de inte är berättigade till.

– Det som vi historiskt kan se är att Svenska hamnarbetarförbundet, bland annat genom hot om strejk, har tvingat till sig rättigheter som de inte enligt lagen har kunnat få vilket är en orimlig ordning som hotar hela den svenska modellen.

Beslutet om policyn togs för ett år sedan centralt för Sveriges Hamnar och gäller deras 57 medlemsföretag. Nu implementeras den successivt i alla hamnar runt om i landet.

Policyn får bland annat effekten att Hamnarbetarförbundets företrädare inte längre får lön av arbetsgivaren för att utföra fackligt arbete eller plats i bolagsstyrelsen då detta enligt lag är förbehållet fackförbund med kollektivavtal.

”Bara formalia”

Enligt Joakim Ärlund, var beslutet bara formalia för att kunna följa svensk lagstiftning och en anpassning till vad som gäller på resten av svensk arbetsmarknad.

– Det här handlar om att vi i Sveriges hamnar ska följa lagen och den gör en klar distinktion mellan fackförbund som har kollektivavtal och fackförbund som saknar kollektivavtal, säger han och fortsätter:

– Som anställd så ska och kommer man alltid kunna förhandla med sin arbetsgivare och föra fram sina synpunkter, detta beslut handlar inte om relationen till de anställda utan handlar framförallt om vilka skyldigheter bolagen har i förhållande till fackförbundet.

Svenska hamnarbetarförbundet säger till SVT Nyheter Halland att konsekvenserna för de anställda bland annat blir att deras valda skyddsombud kommer att förlora sitt inflytande.

– Det är väldigt, väldigt tråkigt att Sveriges hamnar går ut och tvingar sina medlemsföretag att upphöra med den samverkan som vi arbetat upp under många år med arbetsgivare, bland annat i Halmstad, säger Eskil Rönér, förbundsordförande i Svenska hamnarbetarförbundet, till SVT Nyheter Halland.

”Vill värna om den svenska arbetsmarknadsmodellen”

Joakim Ärlund menar att Sveriges Hamnar vill värna om den svenska arbetsmarknadsmodellen och följer därför en arbetsgivarpolicy. Den nämner, liksom lagen, inte några specifika fackförbund vid namn. Det enda kravet är att fackförbunden måste ha kollektivavtal.

–Vi har kollektivavtal med Transportarbetareförbundet, vilket är det största fackförbundet totalt sett i alla Sveriges hamnar.

Policyn gäller för alla Sveriges Hamnars medlemsföretag.

Frida Nygren

Publicerad av Redaktör den 2018-03-14 - 04:09  #Kollektivavtal #Hamnkonflikten