AMN_HSP
Foto: Hussein El-alawi / Sydsvenskan / TT

Skatten högre än svenskarna tror

Publicerat av Carl Göransson

Svenskarna betalar 35 procent mer i skatt än de tror, enligt en ny undersökning från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Organisationen kräver nu att staten blir tydligare med skatternas omfattning.

– Allmänheten underskattar i genomsnitt skatternas omfattning med 35 procent. Ett annat sätt att uttrycka detta är att för varje två kronor man tror att man betalar i skatt, är den faktiska skatten man betalar i själva verket tre kronor, säger Krister Andersson, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv.

Bland de tillfrågade svarade 94 av 100 att de trodde de betalar mindre i skatt än vad de faktiskt gör. Dessutom har unga personer har lägre kunskaper än genomsnittet.

Enligt Krister Andersson finns flera möjliga förklaringar till varför okunskaperna kring skatteuttaget är stora.

– En av dem är att andelen indirekta skatter har ökat, som exempelvis momsen. Indirekta skatter syns inte, vilket kan bidra till att en stor del av skatternas omfattning underskattas. Även arbetsgivaravgiften som inte redovisas gentemot arbetstagaren, och som till viss del är en skatt, bidrar till att göra det svårare att överblicka skatternas omfattning, säger Krister Andersson.

För att råda bot på okunskapen efterfrågar Svenskt Näringsliv flera åtgärder för att skatteuttaget ska bli tydligare.

– Tydligare redovisning och information från statens sida av skatternas totala omfattning skulle kunna motverka den dåliga kännedomen. Det krävs även ett klarare språkbruk, där avgifter som i själva verket är skatter också benämns som skatter. Det är hög tid för ökad tydlighet och transparens, avslutar Krister Andersson.

Carl Göransson

Publicerad av Carl Göransson den 2015-08-26 - 13:24  #Skatt