Logo
Logo
Nyhet30 juni 2017 - 21:06

Skarp kritik mot Hamn4ans maktspel

Hamnarbetarförbundet har makten i hamnen. Det menar Björn Wånge som är vd för Gothenburg RORO Terminal. Och nu kommer mer och mer kritik mot Hamn4ans agerande i Göteborgs hamn.

Hamnkonflikten
Foto: Göteborg RORO Terminal + TT

– Hamn4an har vid förhandlingar stora påtryckningsfaktorer, säger Björn Wånge. Vi får ofta ge oss då vi vill införa förändringar eftersom varsel om konflikt hela tiden påverkar förhandlingarna.

– Verksamheten hos oss är just nu väldigt hög och det mesta flyter på bra. Vi söker ingen konflikt, vi söker en vettig lösning som följer den svenska modellen, fortsätter han.

Konflikten i Göteborgs hamn utspelar sig i containerterminalen, där Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an, under nästan ett och ett halvt års tid har ställt olika krav på arbetsgivaren APM Terminals. Men i hamnen finns flera terminaler, alla med medarbetare från såväl Hamn4an som Transportarbetareförbundet. En av dessa terminaler är roro-terminalen, som drivs av Gothenburg RORO Terminal.

– Vi har enbart gjort några få av de åtgärder som vi skulle vilja genomföra för att stärka oss som företag och kunna erbjuda våra kunder större flexibilitet. Vi har medvetet undvikit många konfrontationer för att undvika varsel som i sin tur skulle få stora påverkningarna på våra kunder, säger Björn Wånge och menar att hans företag har fått ge sig även i frågor som tydligt regleras i kollektivavtalet med Transportarbetareförbundet, vilket omfattar alla hamnarbetare oavsett facklig anslutning.

Ett av kraven i Hamn4an:s konflikt med APMT är egna skyddsombud om fackförbundet skriver kollektivavtal med arbetsgivaren. När Arbetsmarknadsnytt intervjuade Hamn4ans vice ordförande Anders Möller i förra veckan sa han att det inte är en del av något av de olika avtal som de blivit erbjudna av arbetsgivaren och medlarna.

Samma förmåner som Transport

– Det är direkt felaktigt, säger Sveriges Hamnars vd Joakim Ärlund. De får samma förmåner som Transportarbetareförbundet har.

– Om Hamn4an skriver hängavtal med oss får de ha egna skyddsombud, de får en plats i vår styrelse och de får betald facklig förtroendetid, säger Henrik Kristensen, APMT:s vd.

Hittills har Hamn4an blivit erbjudna tre olika avtal, ett från APMT och två där medlare lagt buden.

– Men de har bara förkastat allt som inte är deras egna idéer och inte velat vika sig på något krav, berättar Joakim Ärlund.

Hamnarbetarförbundet är ett fristående fackförbund som bröts loss från Transportarbetareförbundet och LO på 1970-talet. Sveriges hamnar har ett centralt avtal, Hamn- och stuveriavtalet, med Transportarbetareförbundet. Avtalet gäller i alla svenska hamnar.

”Mycket olycklig situation”

Peter Winstén är central ombudsman på Transportarbetareförbundet. Han säger att de i dagsläget inte har någon relation med Hamnarbetarförbundet. Han är dock bekymrad över konflikten.

– Det är en mycket olycklig situation. Det är inte bra för industrin och det är inte bra för transportnäringen, säger han och berättar samtidigt att konflikten påverkar hans medlemmar negativt både i och utanför hamnen.

Peter Winsténs uppfattning är att APMT varken är bättre eller sämre än andra arbetsgivare.

– Men de sköter sig alltid mot mig. Kallar till förhandling när de ska och respekterar fredsplikten, berättar han.

Transportarbetareförbundet har nyligen tecknat ett nytt kollektivavtal med Sveriges hamnar. Det är ett avtal på märket, det vill säga 6,5 procent över tre år. Det avtalet kan Hamnarbetarförbundet inte förändra, men de kan teckna ett så kallat hängavtal med APMT, något de hittills inte varit intresserade av.

Varsel drabbar många

I mitten av juni varslade APMT om uppsägning av 160 medarbetare. Varslet är en direkt konsekvens av den långtgående konflikten som bland annat har inneburit en minskning med 20 procent av containerhamnens kapacitet. Uppsägningarna kommer med stor sannolikhet drabba såväl tjänstemän som medlemmar från Hamnarbetarförbundet och Transportarbetareförbundet.

– Vi har precis tecknat avtal och tagit vårt ansvar. Då är det mycket olyckligt att det kommer ett varsel, säger Peter Winstén.

Står bakom APMT

Björn Wånge på Gothenburg RORO Terminal är märkbart upprörd över Hamnarbetarförbundets agerande. Han försvarar den svenska modellen och säger att han vill ha fredsplikt med Hamnarbetarförbundet, men att han misstänker att Hamn4an kanske inte vill det. Björn Wånge är tydlig med att han står bakom Sveriges hamnar och APMT i konflikten.

– Det framstår många gånger som att det är APMT som är skurken, men det är inte sant, säger han och menar samtidigt att det är Hamnarbetarförbundet som har den verkliga makten i Göteborgs hamn.

#Avtalsrörelse#Hamnkonflikten
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist