Logo
Logo
Nyhet28 juni 2019 - 15:06

Sjukförsäkringsexpert: Statistiken visar att Unionen har fel

Sjuktalen ökar bland privata tjänstemän, varnar fackförbundet Unionen och hänvisar till statistik från Alecta. Men i själva verket har sjukfrånvaron gått ner de senaste åren – enligt just Alecta. ”Unionen har missat att redovisa sjukfrånvaro som blir längre än ett år”, säger Catharina Bäck på Svenskt Näringsliv och efterlyser mer kunskap kring varför människor är sjukskrivna.

Catharina Bäck
Om man utgår från de år som Unionen har valt, så har all sjukfrånvaro ökat i Sverige. Men sett längre bakåt i tiden så har sjukfrånvaron varit mycket högre, menar Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.Foto: Jonas Ekströmer/TT

– Privata tjänstemän är den grupp som har lägst sjukskrivningstal i Sverige, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Den högsta sjukfrånvaron finns i kommuner och landsting, den lägsta i privat sektor. I privat sektor har arbetare högre sjukfrånvaro än tjänstemän.

Det är fackförbundet Unionen, som med underlag från Alecta, har tagit fram den nya statistiken. Men Unionen har valt att inte redovisa all statistik, enligt Catharina Bäck. Alecta-statistiken för privata tjänstemän visar visserligen att sjuktalen ökade mellan 2008/2009 (då siffrorna var lägst någonsin) och 2015, men efter det har nedgången varit stadig.

– Unionen har missat att redovisa sjukfrånvaro som blir längre än ett år. Den statistiken visar att den långa sjukfrånvaron för privatanställda tjänstemän, både bland kvinnor och män, har minskat sedan 2015, säger hon.

Kraftiga pendlingar

Enligt Alecta så har andelen tjänstemän med sjukpenning i förhållande till samtliga tjänstemän minskat från 2 procent 2015 till 1,5 procent 2018. För kvinnor har andelen sjukskrivna minskat från 3 till 2,1 procent, för män från 1,2 till 0,9 procent.

Sjukfrånvaron har i Sverige pendlat kraftigt upp och ner över tid. Bara under 2000-talet har två stora upp- och nedgångar skett. År 2010 låg sjukfrånvaron på en historiskt låg nivå och har därefter ökat på hela arbetsmarknaden. Även för tjänstemän i privat sektor har den långa sjukfrånvaron ökat sedan 2010, från 1,1 procent till dagens 1,5 procent. Det är fler kvinnor som är långtidssjukskrivna och de psykiska diagnoserna står för en stor del av sjukfallen.

Att Unionen utgår från år 2008 för sin jämförelse är tveksamt, menar Catharina Bäck.

– Det var det år som sjukförsäkringen reformerades och efter det, år 2010, hade vi den lägsta sjukskrivningen på hela den svenska arbetsmarknaden. Det är klart att om man utgår från de åren, så har all sjukfrånvaro ökat i Sverige. Men sett längre bakåt i tiden så har sjukfrånvaron varit mycket högre, konstaterar hon.

Psykisk ohälsa sticker ut

Catharina Bäck är samtidigt tydlig med att sjukskrivningar är ett ökande problem. Inte minst är det, precis som också Unionen hävdar, den psykiska ohälsan som sticker ut.

– Psykiska diagnoser riskerar att leda till lång sjukfrånvaro och de riskerar också att leda till ytterligare sjuklighet, säger hon.

Hon understryker också att de läkarintyg som arbetsgivare ofta får ta del av är så kortfattade att det är svårt för arbetsgivaren att bedöma på vilket sätt som arbetsförmågan är nedsatt och att skapa bra rehabiliteringsplaner.

– Informationen är ibland så bristfällig att det inte går att bedöma vad arbetsgivaren kan göra för att ta tillvara den arbetsförmåga som personen faktiskt har, trots eventuell sjukdom, säger hon.

Efterlyser mer kunskap

Catharina Bäck menar det behövs mer kunskap om den psykiska ohälsan – dess bakomliggande orsaker, vad som främjar livssituationen och vad som stärker arbetsförmågan – så att rätt behandlingar och åtgärder kan sättas in för att minska risken för långa sjukskrivningar, som i sig försvårar chansen att komma tillbaka i arbete.

– Det finns risker förknippade med just sjukskrivning som behandlingsmetod. Att vara på jobbet, att känna sig behövd och att ha ett socialt sammanhang är viktigt. Arbete är också en källa till hälsa. Heltidssjukskrivning kan förvärra symptomen och förlänga sjukfrånvaron, säger hon.

Unionen vill att arbetsgivarna ska förbättra sitt systematiska arbetsmiljöarbete.

– Det låter svårt och krävande, men egentligen är det väldigt lätt. Man lägger riskerna på bordet och synar dem, och försöker minska dem, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen till TT.

Och just ett sådant arbete är på gång. För att fylla på kunskapsluckorna kring varför människor är sjuka har Svenskt Näringsliv och LO tagit initiativ till ett forskningsprogram om att leva och arbeta med psykisk ohälsa.

– Vi vill ta reda på vad orsakerna är bakom psykisk ohälsa så att bättre kunskap kan fås om vad som är de mest effektiva insatserna för att ta tillvara arbetsförmågan, säger Catharina Bäck.

– Vi vill ha mer aktivitet tidigt, så att de långa sjukfallen kan undvikas. Ingen ska gömmas och glömmas i en sjukskrivning, fortsätter hon.

Ingen koppling mellan hälsa och sjukfrånvaro

Men det är inte bara arbete människor blir sjuka av.

– Majoriteten av sjukfallen har inte bara med arbetet att göra, men det är bara jobbet man kan sjukskrivas från, säger Catharina Bäck.

Dessutom visar statistik från SCB att folkhälsan har legat på en konstant nivå sedan 1980, samtidigt som sjuktalen går upp och ner.

– Det finns alltså ingen koppling mellan hälsa och sjukfrånvaro, konstaterar Catharina Bäck.

#Arbetsmiljö
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Om Oss
Arbetsmarknadsnytt är en nyhetsportal om svensk arbetsmarknad. Vi erbjuder dig nyheter om svensk arbetsmarknad och fokuserar särskilt på avtalsrörelsen.
Var säker på att inte missa något - anmäl dig på vårt nyhetsbrev!
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist