Lasregler
Foto: Ulf Palm, TT, pressbild

"Sist in först ut-regeln borde avskaffas"

Publicerat av Daniel Mellwing och Stina Bengtsson

30 procent av företagarna anställer inte på grund av regler i Las, visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef vid HUI Research, vill se drastiska förändringar. "Sist in först ut-regeln borde avskaffas för företag med färre än 50 anställda", säger han.

Var tredje företagare avstår från att anställa på grund av regler i Lagen om anställningsskydd, Las, enligt en enkät av Svenskt Näringsliv. För 21 procent har det inte varit aktuellt att anställa överhuvudtaget.

Anna Karin Tyskhagen är vice vd och ägare på Dala Ledstång & Snickeri, med sju anställda. Hon bekräftar bilden av att Las är ett hinder i anställningsprocessen. För hennes företag handlar det framför allt om den karens som inträffar vid en uppsägning.

När en medarbetare för några år sedan hade misskött sig grovt ville Anna Karin Tyskhagen säga upp honom på grund av misskötsel. Men facket sa nej. Enda möjligheten var då att köpa ut medarbetare och säga upp honom på grund av arbetsbrist.

– Under nio månader kunde jag inte anställa någon ny, eftersom han hade nio månaders återanställningsrätt, säger hon.

Efter det har hon blivit ännu mer noggrann med att kolla upp potentiella nya medarbetares bakgrund, för hon vill inte riskera att åka på samma smäll igen.

– LAS är bedrövligt på det sättet, säger hon.

Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och forskningschef vid HUI Research, är inte särskilt förvånad över bilden.

– Nej, vi vet att turordningsregler och Las påverkar företagens vilja att anställa, säger han.

– Sedan kanske storleken på effekten kan vara något i överkant. Den risken finns alltid vid den här typen av frågeställningar. Men att företagen avstår från att anställa, den effekten finns absolut, fortsätter han.

År 2001 genomfördes en reform som innebar att företag med tio anställda eller färre får undanta två personer från turordningsreglerna. Sven-Olov Daunfeldt har noga undersökt effekterna av reformen och slutsatsen är att lättnaden har fått företagen att nyanställa.

Enligt hans studie anställde företagen med 5-9 anställda (det vill säga företag som fick göra undantag för två arbetstagare) 0,16 procent fler än de som inte fick göra undantag (företag med 11-16 anställda). Även bland företag med exakt tio anställda går det att se en viss negativ effekt, eftersom de vid en ytterligare anställning hamnar över tröskeln.

– Även om reformen var ganska marginell skapade den lite mer 4 000 jobb per år under den studerade treårsperioden, säger han.

Företagen som fick göra undantag anställde framför allt ungdomar, berättar Sven-Olov Daunfeldt. Däremot hittar han ingen effekt när det gäller utrikes födda.

– Det kan bero på att många står så pass långt ifrån arbetsmarknaden att de ändå inte blir aktuella när företagen nyanställer, säger han.

Dessutom visar studien att något fler slutade sina jobb när företagen fick undanta arbetstagare. Men det berodde på att människor gick till andra företag, inte att de hamnade i arbetslöshet, påpekar han.

– Att folk byter jobb är inte negativt, det kan snarare vara positivt. Det är ju bra att människor är benägna att testa nya jobb och utmaningar, säger han.

– Tidigare studier har också mätt positiva effekter. De som har fått undanta personer har visat på ökad produktivitet och färre sjukskrivningar, fortsätter han.

Enligt Sven-Olov Daunfeldt är turordningsreglerna i Las förlegade och han vill därför se drastiska förändringar.

– Ta bort hela turordningen för små och medelstora företag. Åtminstone så borde sist in först ut-regeln avskaffas för företag med färre än 50 anställda.

För större företag är det här inte ett lika stort problem. Där finns ofta bättre möjligheter att förhandla med facket om turordningen och så vidare, enligt Sven-Olov Daunfeldt.

– Det är framförallt småföretagen som är känsliga, och som uppfattar regelverket som krångligt och hämmande. Utan turordningsregler skulle fler våga anställa, avslutar han.

Daniel Mellwing Stina Bengtsson

Publicerad av Daniel Mellwing och Stina Bengtsson den 2017-11-30 - 15:55  #Arbetslöshet #LAS