Tåg
Foto: TT

Seko varslar om nya stridsåtgärder

Strejkvarslen fortsätter att trilla in i årets avtalsrörelse. Återigen är det Seko som är på krigsstigen. Denna gång varslar fackförbundet om strejk inom området järnvägsinfrastruktur. Motparten Almega varnar för att en strejk kan lamslå stora delar av spårtrafiken i Sverige.

Seko har återigen varslat Almega om strejk, den här gången inom järnvägsinfrastrukturområdet. Strejken, som bryter ut den 17 maj, kommer omedelbart att få stora konsekvenser för spårtrafiken i Sverige, varnar Almega i ett pressmeddelande. Exempelvis kommer nedrivna kontaktledningar och hinder på rälsen inte kunna åtgärdas, vilket innebär att tåg kommer att stå stilla på långa sträckor.

– Den strejk Seko nu varslat om skulle drabba resenärerna och företag som är beroende av järnvägstransporter väldigt hårt. Dessutom har Seko sedan tidigare varslat tågpersonal om strejk på ett annat avtalsområde. Tillsammans skulle de två strejkerna få stora konsekvenser. Om Seko inte bidrar till att lösa konflikten och teckna nya avtal skulle mycket järnvägstrafik riskera stå still, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt, i en kommentar.

Bakgrunden till konflikten är att Seko i praktiken vill ha vetorätt kring in- och uthyrning av personal på avtalsområdet, uppger Almega. Kravet är att LO:s bemanningsavtal, där Almega är part, ska gälla även inom detta avtalsområde, skriver Seko i ett pressmeddelande.

– Det är inte acceptabelt att personal som hyrs in får sämre arbetstidsbestämmelser, lön och ersättningar än den personal som är anställd i det inhyrande företaget. Detta utnyttjande av arbetskraft hör inte hemma på svensk arbetsmarknad och vi vill reglera den här frågan i det centrala branschavtalet, något som Almega konsekvent har vägrat förhandla med oss om. Därför ser vi ingen annan utväg än att varsla om strejk, säger Sekos förbundsordförande Valle Karlsson.

– Sekos krav innebär i praktiken att de begär att få makten att genom veto mot in- och uthyrning på avtalsområdet kunna stänga av vissa företag från att bedriva verksamhet. Almega Tjänsteförbunden kommer aldrig acceptera att Seko får makten att bestämma det, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt.

Stridsåtgärderna bryter ut den 17 maj klockan 12 om ingen lösning nås innan dess, och konflikten trappas upp den 22 maj. (Se berörda konflikobjekt nedan). Avtalsområdet omfattar exempelvis eltekniker, signaltekniker, spårsvetsare och banarbetare. Sekos medlemmar återfinns framför allt inom det statligt ägda Infranord, vilket återspeglas i varslet.

Anna-Karin Hatt hoppas på vidare diskussioner i frågan.

– Om Sekos intresse är att förhandla om villkoren för in- och uthyrning på Järnvägsinfrastrukturavtalet så är det självklart något vi är beredda att diskutera med dem. Almega Tjänsteförbunden har haft och har en konstruktiv inställning i den här förhandlingen. Men vi kommer inte gå med på att ge Seko vetorätt mot in- och uthyrning på avtalsområdet, säger hon.

Sedan tidigare har Seko varslat om strejk inom spårtrafiken som kan bryta ut med start den 12 maj för att sedan trappas upp.

Företag som omfattas av Sekos senaste varsel:

Konfliktobjekt som drabbas den 17 maj:

Samtliga företag inom avtalsområdet (Hela Sverige): Övertidsblockad för alla inom Järnvägsinfrastrukturavtalets tillämpningsområde samt nyanställningsblockad och blockad av inhyrning av personal.

Infranord AB (Nässjö): Total arbetsnedläggelse för alla på Infranord Components. All montering, tillverkning samt installation.

Infranord AB (Hela bolaget): Total arbetsnedläggelse för alla maskintekniker och alla besiktningsmän maskin. (All reparation och tillsyn av arbetsmaskiner).

Infranord AB (Hela bolaget): Blockad av alla arbetsuppgifter som Huvudtillsyningsman, trafikledare (HTSM på byggspår).

Infranord AB (Hela bolaget): Blockad av nya tjänsteresor utanför Sverige.

Konfliktobjekt som drabbas den 22 maj:

Infranord AB (Hallsberg rbg, bandel 417): Blockad av allt arbete avseende drift och underhåll samt felavhjälpning även nattetid.

Infranord AB (Södra Malmbanan/Haparandabanan, flera bandelar): Blockad av allt arbete avseende drift och underhåll med undantag av akut felavhjälpning med syfte att malmtåg ska kunna passera.

Infranord AB (Stambanan, bandelar genom övernorrland/Botniabanan.): Blockad av allt arbete avseende drift och underhåll samt felavhjälpning även nattetid.

Infranord AB (Hela bolaget): Nattarbetsförbud, dock ej vid akut felavhjälpning vid trafikstörning, olycksplatsansvarig, ROA samt besiktningsarbete.

Publicerad av Redaktör den 2017-05-08 - 19:47  #Konflikt