Torbjörn Granevärn.
Foto: TT, pressbild

SAS-avtal på märket

Publicerat av Stina Bengtsson

Svenska Flygbranschen och SAS tecknade idag på eftermiddagen ett nytt kollektivavtal med Svensk Pilotförening. Det treåriga avtalet landade på märket.

– Genom det här avtalet hoppas vi på ett lönsamt SAS över lång tid, säger Svenska Flygbranschens förhandlingschef Torbjörn Granevärn.

Förra året gick SAS-piloterna ut i strejk i samband med kollektivavtalsförhandlingarna. Strejken lamslog svensk flygtrafik i flera dagar. Ett sådant drama blev det inte i år. Tidigare i veckan varslade danska och norska SAS-piloter om strejk, men något varsel kom aldrig i Sverige.

– Förhandlingarna i år har präglats av en konstruktiv dialog. Alla parter ville komma fram till ett fungerande avtal. Det bådar gott för framtiden, säger Torbjörn Granevärn.

Avtalet som tecknades idag landade på märket, det vill säga 6,5 procents kostnadsökningar över tre år.

– Under avtalstiden gäller fredsplikt mellan parterna, vilket skapar en trygghet inte minst för resenärerna, berättar Torbjörn Granevärn.

Utöver det har parterna kommit överens om att tillsammans arbeta med kostnadseffektiviseringar genom att anpassa pilotkapacitet efter de behov som arbetsgivaren har.

Stina Bengtsson

Publicerad av Stina Bengtsson den 2017-08-31 - 22:14  #Avtalsrörelse #Lönebildning